regulamin

Niniejszy regulamin został stworzony na bazie doświadczeń, obserwacji, wydarzeń i najczęściej zadawanych pytań. Nazywam się w nim „FOTOGRAFEM” a każdego kto korzysta z moich usług „KLIENTEM”.
Regulamin został stworzony po to, aby współpraca była jasna i przyjemna. Regulamin chroni interesy zarówno Fotografa, jak i Klienta, zamyka wszelkie wątpliwości i niejasności. Zachęcam do zapoznania się i liczę na miłą i owocną współpracę.

1.

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do sesji zdjęciowej.

Decyzja o skorzystaniu z usług  Fotografa jest równoznaczna z akceptacją wszystkiego, co ten regulamin zawiera.

2.

Chętni na sesje muszą powierzyć mi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu
w sprawach dotyczących moich usług. Dane nie zostają przekazywane nikomu innemu.

Klient podpisując umowę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach moich usług.

3.
Klient udziela Fotografowi nieodwołalne i nieograniczone prawo do wykorzystywania i publikowania zdjęć Klienta, dziecka lub dzieci Klienta, lub w których Klient może być uwzględniony, w celach redakcyjnych, handlowych, reklamowych lub innych; i to samo dotyczy praw autorskich. Klient niniejszym zwalnia Fotografa z wszelkich roszczeń i odpowiedzialności związanych z tymi zdjęciami.

4.

Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu prawa autorskiego zatem nie można fotografii wysyłać np. na konkursy bez zgody fotografa.

Fotograf zgadza się udzielić Klientowi praw do wizerunku na podstawie niewyłącznej, ograniczonej, wieczystej licencji.

Ta licencja umożliwia Klientowi wykonywanie czynności na obrazach określonych w umowie. 

5.

Fotograf zastrzega sobie prawo do edycji zdjęć według własnego uznania na podstawie doświadczenia i wiedzy.

Rezerwując udział w sesji zdjęciowej Klient oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego prezentowane.

6.

Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów etc.

7.

Przed umówieniem się na sesję należy ustalić najbardziej dogodny termin. Termin jest rezerwowany na 3 dni, do tego czasu należy dokonać opłatę w wysokości £60 w celu rezerwacji terminu i godziny.

Pozostałą kwotę należy opłacić nie później niż w dniu sesji zdjęciowej.

8.

W przypadku, gdy z żądaną lokalizacją wiąże się poniesienie jakichkolwiek kosztów, Klient będzie odpowiedzialny za te opłaty. Opłata wybranego pakietu obejmuje podróże po Bridgwater i okolicach. Każda lokalizacja w odległości dalszej niż 10 mil związana jest z dodatkowymi opłatami określonymi w umowie.

9.

 W przypadku przełożenia sesji fotograficznej przez Klienta, zobowiązuje się on do zapłaty całej kwoty. 

Mile widziane jest powiadomienie o przełożeniu sesji z 48 godzinnym wyprzedzeniem.

W przypadku rezygnacji przez Klienta z sesji fotograficznej, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

10.

Jeśli sesja nie może odbyć się w zaplanowanym dniu ze względu na pogodę, Fotograf i Klient dokonają zmiany uzgodnionego terminu w najwcześniejszym możliwym czasie, bez dodatkowych opłat.

11.

Fotograf zastrzega sobie prawo do dwukrotnej zmiany terminu z powodu choroby, pogody, awarii sprzętu lub innych okoliczności, na które nie ma wpływu. Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku jaki na Kliencie spoczywa, żeby zorganizować wolny czas i przygotować się do sesji, dlatego też niezwykle rzadko przesuwa sesję.

12.

Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił. Klient ma możliwość dokonania zakupu dodatkowych fotografii za dodatkową opłatą określoną w umowie. Opłaty za dodatkowe zdjęcia należy dokonać w terminie 2 dni od momentu wyboru zdjęć. Nie ma możliwości otrzymania reszty zdjęć, surowych, nie poddanych retuszowi.

13.

Przygotowanie do sesji jest niezwykle ważne gdyż od tego zależy jakość zdjęć. Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi i wskazówkami opisanymi w szczegółach sesji fotograficznych. W razie wątpliwości proszę o kontakt, pomogę dopracować niezbędne detale. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołanego zaniedbaniami przez Klienta.

14.

W trakcie sesji należy zwrócić uwagę Fotografowi na ujęcia na których zależy Klientowi, przed końcem sesji przypomnieć i skonsultować ujęcia, które powstały. Natomiast jeśli Klient nie posiada żadnych konkretnych wytycznych nie ma takiej potrzeby. Klient widząc daną aranżację może zaproponować zmiany na miejscu, brak zgłoszonej uwagi równoznaczny jest z akceptacją, co nie będzie uwzględniane na późniejszym etapie postprodukcji.

15.

Za wszelkie szkody wyrządzone w studiu przez Klienta, osoby, zwierzęta, które przyszły z nim na sesję lub znajdujące się pod jego opieką odpowiada Klient. Klient bierze także odpowiedzialność za zdrowie osób uczestniczących w sesji.

16.

Fotograf na podstawie własnego uznania dokonuje selekcji zdjęć, które zostaną przedstawione Klientowi. Klient otrzyma dostęp do prywatnej galerii online do przeglądania i wyboru gotowych zdjęć, poddanych retuszowi  w ciągu do 14 dni roboczych. Klient zawsze otrzyma do wyboru większą liczbę zdjęć niż oferuje wybrany pakiet. Sugerowany czas wyboru zdjęć przez Klienta to 2 dni. Gotowe obrazy będą dostępne do pobrania w wysokiej rozdzielczości w ciągu do 2 dni roboczych od momentu wybrania przez Klienta zdjęć.

W przypadku wyboru większej ilości zdjęć niż oferowana w wybranym pakiecie, obrazy będą gotowe do pobrania po dokonaniu dodatkowej opłaty.

17.

Istnieje możliwość otrzymania gotowych fotografii znacznie szybciej, niż standardowy czas oczekiwania. Usługa Ekspres to otrzymanie wszystkich wybranych zdjęć do 3- 5 dni. Wiąże się ona z dodatkową opłatą w wysokości £75.

18.

Na sesjach obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania (w tym telefonem komórkowym) przez każdego poza Fotografem.

19.

Przekazuję zdjęcia jpg. przygotowane do wydruku na różnych formatach oraz osobno zdjęcia z logo przeznaczone do mediów społecznościowych. Nie ma obowiązku zamieszczania w internecie zdjęć z logotypem, jednak Klient zobowiązuje się o dopisanie autora Cataleya Art Photography lub wstawienie linku z moją stroną internetową www.cataleya-art.com, bądź mediami społecznościowymi. 

20.

Fotograf zawsze na kilka dni przed sesją drogą mailową lub smsową potwierdza datę i godzinę sesji. W przypadku braku reakcji do dnia poprzedzającego sesję, Fotograf wysyła powiadomienie o anulowaniu terminu sesji. Punktualność przybycia na sesję jest bardzo ważna. Jeśli czujesz, że się spóźnisz poinformuj mnie o tym. Klient powinien pamiętać, że spóźnienie jest kosztem poświęcanego mu czasu.

21.

Fotograf zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.