• Cataleya Art

Westonzoyland War Ag, Somerset, England

Zaktualizowano: 11 kwi 2021


'The War Agricultural Executive Committees ( War Ags) were government-backed organisations tasked with increasing agricultural production in each county of the United Kingdom, during both the First and Second World Wars. They were established in Autumn 1915 by the 2nd Earl of Selborne in a collaboration between the Board of Agriculture and County Councils, with the aim of better managing the country's limited wartime agricultural resources.'

source: en.wikipedia.org


Today, they are simply people with memories who decided to share this with others. For the second year, they are organizing an event called Westonzoyland War Ag, where you can see Vintage military vehicles and aircraft from the operational era of RAF Westonzoyland, together with Land Army displays and re enactors, living history groups and static displays of military equipment. May 25-26, 2019, it was a weekend of wonderful memories and unforgettable impressions.I hope that they will organize this event also next year. If so, I recommend to come the first day, where everything starts and there are many interesting stagings. I visited this year's event on the second day and despite the fact that after some time it started to rain it did not diminish the subminity of this place. I was able to feel the hovering spirit of history, it was everywhere, in the glances of people from a different era, in their stories, in massive machines, in skirmish and accompanying shots, and in live music sang from the pub. The whole presentation was very sublime, the organizers put a lot of work into the preparation of such an event and you can see that it enjoyed great interest. You could learn about history and feel it almost substantially.

I recommend it next year! 


"Komitety wykonawcze ds. Rolnictwa były organizacjami wspieranymi przez rząd, których zadaniem było zwiększenie produkcji rolnej w każdym hrabstwie Zjednoczonego Królestwa, zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Zostały założone jesienią 1915 r. Przez 2. hrabiego Selborne we współpracy między Radą Rolnictwa i Radami Hrabstw, w celu lepszego zarządzania ograniczonymi zasobami rolnymi w czasie wojny. "

żródło: en.wikipedia.org


Dziś są to po prostu ludzie ze wspomnieniami, którzy postanowili podzielić się tym z innymi. Już drugi rok organizują wydarzenie pod nazwą Westonzoyland War Ag, gdzie można zobaczyć zabytkowe pojazdy wojskowe i samoloty z epoki operacyjnej RAF Westonzoyland, wraz z pokazami oddziałów Armii Lądowej, żywymi grupami historii i statycznymi pokazami sprzętu wojskowego. 25-26 maja 2019 był to więc weekend wspaniałych wspomnień i niezapomnianych wrażeń.


Mam nadzieję, że będą organizować je również za rok. Jeśli tak to polecam przyjść pierwszego dnia, gdzie wszystko się zaczyna i jest wiele ciekawych inscenizacji. Ja odwiedziłam tegoroczne wydarzenie drugiego dnia i mimo,że po pewnym czasie zaczął padać deszcz to nie umniejszyło to podniosłości tego miejsca. Udało mi się poczuć unoszącego się ducha historii, był on wszędzie, w spojrzeniach ludzi z innej epoki, w ich opowiadaniach, w masywnych maszynach, w wojennej potyczce i towarzyszącym jej strzałom oraz w muzyce śpiewanej na żywo dobiegającej z pubu. Całość prezentowała się bardzo podniośle, organizatorzy włożyli dużo pracy w przygotowanie takiego wydarzenia i widać, że cieszyło się dużym zainteresowaniem. Można było dowiedzieć się czegoś o historii i wprost namacalnie ją poczuć.

Polecam za rok!


#westonzoylandwarag #warmemories #photography #memories #warphotography

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie