• Cataleya Art

Way to yourself ...

'It is in us that wisdom lies and we have everything in ourselves,

what we need to know and to find out

we have to dig for ourselves'


Kasia, a Polish traveler from the YouTube Podróżovanie channel

Many times I have already found out that in life the most beautiful and the most valuable is the simplest. The simplest words, the simplest moments, single moments ... The things you own will not give us happiness like the sun, a beautiful day. Things can make us happy only for a moment, we actually tell ourselves that it gives us happiness. Happy and on the right path will be the one who understands who will start looking ... Just like Kasia said - we will find the answers in ourselves. We can take a physical path in search of ourselves, but we will find the answers in our own interior. Sometimes, however, doing such a path is inevitable. It is very difficult to just ask yourself about the issues that are bothering us, what we have to do and what we are to be, to be happy and just so easily - to receive answers, just like that. Sometimes we have to dig in to it somehow, we have to find the way to it, the way to ourselves. There really are answers and all the wisdom we need.


If you are looking for, do not be afraid to try different paths, do not be afraid to be strange in the eyes of others because thanks to this you will become real in your own eyes, and you will be appreciated by those who are just as real. If you need to - cry, pray, but be always true, and even if it's bad and you fall down, you have to get up, dust off the dust and take a step forward. And so until the answer comes. Each of us survived smaller or larger crises, each of them in some way changed, but in fact we are similar to each other. If the people who were really hard, they are doing well in life, why will not you?


This is my reflection after watching Kasia and Łukasz's film "Camino means the way", https://www.youtube.com/watch?v=XN8qAH-DB0A, which I strongly encourage you to watch because it is simply beautiful :)

The film already has English subtitles.


" To w nas samych drzemie mądrość i to w nas samych jest wszystko,

co potrzebujemy wiedzieć i aby to odkryć

musimy sami się do tego dokopać."


Kasia, podróżniczka z kanału YouTube PodróżovanieWiele razy już przekonałam się, że w życiu najpiękniejsze i najbardziej wartościowe jest to, co najprostsze. Najprostsze słowa, najprostsze momenty, pojedyncze chwile... Posiadane rzeczy nie dadzą nam takiego szczęścia jak np słońce, piękny dzień. Rzeczy uszczęśliwią nas może tylko na chwilę, tak naprawdę sami sobie wmawiamy, że to daje nam szczęście. Szczęśliwy i na dobrej drodze będzie ten, kto to zrozumie, kto zacznie poszukiwać... Tak jak Kasia powiedziała - odpowiedzi znajdziemy w sobie. Możemy odbyć fizyczną drogę w poszukiwaniu samego siebie, ale odpowiedzi i tak znajdziemy we własnym wnętrzu. Czasem jednak odbycie takiej drogi jest nieuniknione. Bardzo ciężko jest tak po prostu zapytać samego siebie o nurtujące nas sprawy, o to, co mamy zrobić i jacy mamy być, aby być szczęśliwymi i tak po prostu, z łatwością - otrzymać na to odpowiedzi, ot tak. Niekiedy musimy się do tego w jakiś sposób po prostu dokopać, musimy znaleźć drogę ku temu, drogę do samego siebie. Tam naprawdę są odpowiedzi i cała mądrość jakiej potrzebujemy.


Jeśli poszukujecie, nie bójcie się próbować różnych dróg, nie bójcie się być dziwni w oczach innych bo dzięki temu staniecie się prawdziwi w swoich własnych oczach, a docenią Was Ci, którzy są tak samo prawdziwi. Jeśli potrzebujecie to płaczcie, módlcie się, ale bądźcie zawsze prawdziwi i nawet jeśli jest źle i upadacie to musicie wstać, otrzepać się z kurzu i postawić krok do przodu. I tak do skutku, aż przyjdzie odpowiedź. Każdy z nas przeżył mniejsze lub większe kryzysy, każdego to w jakiś sposób zmieniło, ale w gruncie rzeczy jesteśmy do siebie podobni. Jeśli radę dają Ci, którym było naprawdę ciężko, to dlaczego Tobie się nie uda?


Jest to moja refleksja po obejrzeniu filmu Kasi i Łukasza "Camino znaczy droga", https://www.youtube.com/watch?v=XN8qAH-DB0A, do którego obejrzenia gorąco zachęcam, bo jest po prostu przepiękny :)


#cataleyaart #podrozovanie #vanlife #camino #way #impossibledoesntexist #droga #niemozliwenieistnieje

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram