• Cataleya Art

The world will not wait

We all have to live in new times, other times, strange times. The new year brought new experiences, where each day became a challenge. Every day is shocking, it awakes with constantly appearing news, statistics and numbers. I think that each of us has already reevaluated our lives or do it every day. Completely different, intangible priorities have appeared. Human life, even though it has always been the most important - now has gained in importance. It turned out that material things are no longer enjoyable, they are not needed, at least for many of us.


The world will not wait for us, it will not stop as we have stopped. It will not keep these colorful flowers on the trees for us, it will not wait until we have the opportunity to admire theIt won't keep their scent for us, so that we can cuddle in their fragrance without overwhelming panic. The world will live without us. I even have the impression that it will be definitely better. Will breathe, reborn, regain new strength. The world will continue to live, even if all humanity has stopped. It doesn't need us, we often disturb it, destroy it, lead it to ruin.


I miss the smell of these flowers, the possibility of saturating the eyes with this intense color. For the possibility of consolidating them. Will I still enjoy it? I think so, but not yet, not so fast. It takes time for everything, time comes for everything. So what remains for us now?


Here, each of us thinks that we are re-evaluating our own concept of freedom. In exchange for everything we are experiencing now, we also received time. A very versatile word, giving any possibility of interpretation. I think that this time closes us under a certain freedom. Maybe it's a bit contradictory, because freedom is unlimited. The time has come, however, that this freedom must be somewhat directed towards our present world and placed in it. Only this will give us the opportunity to live life fully. New life, with new priorities. I do not hide that it will be difficult, we will miss, worry, some will be very hard. Despite this, I think we will survive it, better, worse, but still. I wish everyone to find their version of freedom that will help them survive these times.

And the world? The world will continue to exist, we will simply come back to it someday and it will accept us despite everything. However, I would like us to come back better, calmer, not rush to this world with madness, but with humility and respect, appreciating every detail and appreciating ourselves.
Przyszło nam wszystkim żyć w nowych czasach, innych czasach, dziwnych czasach. Nowy rok przyniósł nowe doznania, gdzie każdy dzień stał się wyzwaniem. Każdy dzień zadziwia, budzi grozę pojawiającymi się wciąż wiadomościami, statystykami, liczbami. Myślę, że każdy z nas przewartościował już swoje życie albo robi to wciąż każdego dnia. Pojawiły się zupełnie inne priorytety, niematerialne. Ludzkie życie, mimo, iż zawsze było najważniejsze - teraz tym bardziej zyskało na znaczeniu. Okazało się, że rzeczy materialne już nie cieszą, nie są potrzebne, przynajmniej dla wielu z nas.


Świat na nas nie poczeka, nie zatrzyma się tak jak my się zatrzymaliśmy. Nie zachowa dla nas tych kolorowych kwiatów na drzewach, nie poczeka, aż będziemy mieli możliwość je podziwiać. Nie zachowa dla nas ich zapachu, żebyśmy spokojnie, bez ogarniającej zewsząd paniki, mogli wtulić się w ich woń. Świat będzie żył bez nas. Nawet mam wrażenie, że będzie mu zdecydowanie lepiej. Odetchnie, odrodzi się, odzyska nowe siły. Świat będzie żył dalej, nawet jeśli cała ludzkość się zatrzymała. My nie jesteśmy mu potrzebni, bardzo często mu tylko przeszkadzamy, niszczymy go, doprowadzamy do ruiny.

Tęsknię za zapachem tych kwiatów, za możliwością nasycenia oczu tym intensywnym kolorem. Za możliwością utrwalenia ich. Czy będzie mi dane się tym jeszcze nacieszyć ? Myślę, że tak, ale jeszcze nie teraz, nie tak szybko. Na wszystko potrzeba czasu, na wszystko przyjdzie pora. Co więc pozostaje nam teraz ?


Tutaj każdy z nas myślę, że przewartościowuje swoje własne pojęcie wolności. W zamian za to wszystko czego doświadczamy teraz, otrzymaliśmy także czas. Bardzo wszechstronne słowo, dające dowolną możliwość interpretacji. Myślę, że ten właśnie czas zamyka nas w ramach pewnej wolności. Może to trochę sprzeczne, bo wolność przecież jest nieograniczona. Nastały jednak czasy, że trzeba tą wolność nieco nakierować na nasz obecny świat i w nim umieścić. Tylko to da nam możliwość przeżywania życia w pełni. Nowego życia, z nowymi priorytetami. Nie ukrywam, że będzie trudno, będziemy tęsknić, martwić się, niektórym będzie naprawdę bardzo ciężko. Jednak wbrew temu myślę, że to przeżyjemy, lepiej, gorzej, ale jednak.

Życzę każdemu, aby odnalazł swoją wersję wolności, która pomoże mu przetrwać te czasy.


A świat ? Świat będzie istniał nadal, my po prostu któregoś dnia do niego wrócimy, a on nas mimo wszystko przyjmie. Chciałabym jednak, abyśmy wrócili lepsi, spokojniejsi, nie rzucili się na ten świat z szaleństwem, ale z pokorą i szacunkiem, doceniając każdy szczegół i doceniając samych siebie.#thoughts #world #spring #freedom #humility #time #myśli #świat #wiosna #wolność #pokora #czas

8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram