• Cataleya Art

The truth is simple

Aktualizacja: 8 maj 2020

An open white page, so-called a file on the computer. It would be better to hold a pen in my hand, feel the smell of paper and be able to hold it in my hand. However, this is also good, words, anywhere written - will remain words that I have chosen and put in a proper way together. Speaking of life, I would like to tell you a few words about it. Not about life in general, because about it everyone convinces in their own way, about my life and about the reflections thatit gives me every day. Everything boils down to the whole, to put it more precisely, all our experience influences our conclusions. It is impossible to sum up one day only on that day, everything is conditioned by our experiences and how we are thanks to them or through them.


I haven't studied psychology, maybe I am wrong in many matters, because maybe it is different (from a psychological point of view). For me, however, my own philosophy is important, and how it shapes my thoughts. Are they real? Could they be true? What is the truth? Is it our thoughts? Are dreams true? Will the image of myself become true if we speak it out loud? Can you be your own psychologist and be real at the same time? Evaluate yourself critically and at the same time be your own friend? Can you be real and lost at the same time?


Yes, lost is a feeling I know well, but I don't speak it aloud. I am afraid of it because it is really very real. I know that. Am I looking for? Anything? Anchor point?


I am looking for myself. I know that I am deeply hidden somewhere, covered with the past, fear, pain, humanity that I didn't experience, covered with the truth. As you can see, the truth has many kinds, it can be joyful and sad.

it returns, tell myself that part of this was just a stupid dream. That was my truth, hurt and sad.


Everyone has their own truth, whatever it may be and must deal with it alone. Otherwise it will block us and prevent us from moving forward, I know.


...


I was wondering how to end this thought. It came to me in a way to search constantly. On the other hand, it can constantly drag on, you don't really know how much, extending your incomplete life ... And then I heard some words somewhere:


'The only thing standing between you

and your goal is the bullshit story

you kep telling yourself as to why

you can't achieve it.'The truth is simple, our thinking complicates it.


Just like this open white page at the beginning, each day is such a new, blank page, which, like words - can be filled with whatever we want.Otwarta biała kartka, tzn plik w komputerze. Lepiej byłoby mi trzymać w ręce długopis, czuć zapach papieru i móc trzymać go w ręce. Jednak tak też jest dobrze, słowa, gdziekolwiek zapisane - pozostaną słowami, które w odpowiedni sposób dobrałam i wprowadziłam do życia razem. Jeśli mowa o życiu, chciałabym kilka słów o nim opowiedzieć. Nie o życiu ogólnie, bo o tym każdy przekonuje się na swój sposób, o moim życiu i o refleksjach, jakie mi podsuwa każdego dnia. Wszystko sprowadza się do ogółu, tzn ściślej mówiąc, całe nasze doświadczenie wpływa na nasze wnioski. Nie da się podsumować jednego dnia tylko na podstawie tego dnia, wszystko warunkują nasze doświadczenia i to, jacy jesteśmy dzięki nim, albo przez nie.


Nie studiowałam psychologii, być może w wielu kwestiach się mylę, bo może tak naprawdę jest inaczej (z psychologicznego punktu widzenia). Dla mnie ważna jest jednak moja własna filozofia i to, w jaki sposób kształtuje moje myśli. Czy są prawdziwe? Czy raczej mogłyby być prawdziwe? Czym jest prawda? Czy jest naszymi myślami?

Czy marzenia to prawda? Czy wyobrażenia o sobie staną się prawdziwe jeśli wypowiemy je głośno? Czy można być swoim własnym psychologiem i jednocześnie być prawdziwym? Oceniać samego siebie krytycznie, a jednocześnie być swoim własnym przyjacielem? Czy da się być prawdziwym i zagubionym jednocześnie?


Tak, zagubiona to dobrze znane mi uczucie, ale nie wypowiadam go głośno. Boję się go, bo tak naprawdę jest bardzo prawdziwe. Wiem o tym. Czy szukam? Czegokolwiek? Punktu zaczepienia?


Szukam samej siebie, w sobie. Wiem, że jestem gdzieś tam głęboko schowana, przysypana przeszłością, strachem, bólem, człowieczeństwem, którego nie doświadczyłam, przysypana prawdą. Jak widać prawda ma bardzo wiele rodzajów, potrafi radować i smucić.


Chyba nie mam ochoty dłużej jej chować, odwracać twarz za każdym razem kiedy powraca, wmawiać sobie, że część jej była tylko zwykłym, głupim snem. Moja prawda taka właśnie była, pokaleczona i smutna.


Każdy ma swoją prawdę, jakakolwiek by nie była i musi uporać się z nią sam. Inaczej będzie nas blokować i uniemożliwiać pójście naprzód, to wiem.


....


Zastanawiałam się jak zakończyć tą myśl. Przychodziło mi do głowy coś w stylu, żeby nieustannie poszukiwać. Z drugiej jednak strony to nieustannie może się przeciągnąć, tak naprawdę nie wiadomo ile, przeciągając tym samym niepełne życie... A potem usłyszałam gdzieś pewne słowa:

"Jedyną rzeczą stojącą między Tobą i Twoim celem

to bzdury, które powtarzasz sobie,

że nie możesz go osiągnąć".


Prawda jest prosta, komplikuje ją nasze myślenie.


Tak jak ta otwarta biała kartka na początku, każdy dzień to taka nowa, czysta karta, którą tak jak słowami - można wypełnić czym tylko zechcemy.#positivethinking #psychology #think #goal #achive #impossibledoesntexist #pozytywnemyslenie #psychologia #myśl #cele #osiagaj #niemozliwenieistnieje6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram