• Cataleya Art

The second letter of my selfI was looking for inspiration, I was away, I was looking for normality, I was looking for words, I was looking for a way, I was looking for myself ...

I searched in the past, I retreated along the paths of my soul, I came back and came back again, I searched in tears, in memories, I searched in the people I met, in dreams ... I wrote down words, just words, whatever appeared in my head, I wrote down feelings , I pondered ... I was looking for ways, I was looking for somewhere far away, I thought that I would find my own somewhere far away, somewhere - where I haven't been yet. I looked for the right words, wrote them down and deleted them until I gave up. I was looking for order in my chaos, in my suffering, in all the spacetime I once found myself in. I was looking for ... I was gone, for a moment of my life ... lasting for many years. I was looking for myself ... in others, I was distancing myself in the same way - from myself.

I was looking for a door that I should have gone through a long time ago, I was looking for a key to it.

I searched incorrectly, in the dark, without understanding, I searched silently ...I miss carefree moments, turning off my thinking and just running forward, behind the wind, when I didn't feel anything else, for words forming my life motto, behind myself, when I wasn't afraid of anything, even if there was only one moment, for being in the moment and nowhere else, here and now ...


I miss ... the second letter of my self ...Let's not be afraid to be different, to speak differently than others, to catch the moment and describe it in an understandable way...#cataleyaart #searching #missing #words #blog #seendifferently #moments #wanderlust #explore
Szukałam inspiracji, nie było mnie, szukałam normalności, szukałam słów, szukałam drogi, szukałam siebie...

Szukałam w przeszłości, cofałam się szlakami mojej duszy, wracałam i jeszcze raz wracałam, szukałam we łzach, we wspomnieniach, szukałam w spotkanych ludziach, w snach... Zapisywałam słowa, po prostu słowa, jakiekolwiek, pojawiające się w mojej głowie, zapisywałam uczucia, rozpamiętywałam... Szukałam dróg, szukałam gdzieś daleko, myślałam, że znajdę moje własne gdzieś daleko, gdzieś - gdzie mnie jeszcze nie było. Szukałam właściwych słów, zapisywałam je i kasowałam i tak dopóki nie odpuściłam. Szukałam porządku w moim chaosie, w moim cierpieniu, we wszystkich czasoprzestrzeniach, w których się kiedyś znalazłam. Szukałam...nie było mnie, przez moment mojego życia... trwający wiele lat. Szukałam siebie... w innych, oddalałam się tym samym - od samej siebie.

Szukałam drzwi przez które dawno już powinnam przejść, szukałam do nich klucza.

Szukałam niewłaściwie, po omacku, bez zrozumienia, szukałam po cichu...Tęsknię za beztroskimi chwilami, za wyłączaniem myślenia i po prostu biegiem naprzód, za wiatrem, kiedy nie czułam nic więcej, za słowami układającymi się w życiowe motta, za sobą, kiedy nie bałam się niczego, nawet jeśli to był jeden moment, za byciem w danej chwili i nigdzie więcej, tu i teraz...Brakuje mi... drugiej litery mojego ja...Nie bójmy się być inni, mówić inaczej niż inni, łapać moment i opisywać go w sobie tylko zrozumiały sposób...


#poszukuj #odkrywaj #podróżuj #pisarz #słowa #włóczęga

8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram