• Cataleya Art

The Lizard , Cornwall, England

Zaktualizowano: 10 maj 2020

Lizard pennisula- the southernmost part of the mainland of Cornwall and Great Britain. The size of the peninsula is 23 km at 23 km.

The history of the Lizard peninsula is also very interesting, so in the 18th century, the peninsula was one of the most frequently used by smugglers for illegal transport of non-valuable goods (especially alcohol) from Europe. In 1900, Guglielmo Marconi built a radio station on the peninsula to connect with ships. He managed to establish communications at a distance of 299 km, with the Isle of Wight - The Needles. A year later, also from the peninsula, Marconi sent a radio signal to America. During World War II, the RAF air base was stationed on the peninsula. (source: Wikipedia).


I have already visited a lot of places in Cornwall, but here flora caught my attention. The rare geology of the area has created a shelter for unique plants and flowers. They grow on the walls of the cliffs, beautifully presenting their colors and encouraging walks along the shoreline which have been trodden for many years. Horizon is phenomenal here, accompanied by waves bouncing against the rocks. You can see seals that pop out of their heads above the water surface. The whole is complemented by fishing boats, which for a person who has nothing to do with fishing become a background to capture them in the pictures.

Life goes on here and in most of these places in Cornwall, quite differently, as if only a moment was counted, as if there was nothing else, because what we see is simply enough for us. Nobody is in a hurry to accidentally overlook anything interesting and the beauty of the moment rewards everything.
I encourage you to follow these trodden paths that stretch along the cliffs, to walk, to forget for a moment, to rest on one of the benches and just look ahead, to allow yourself to poetry as I let myself describe this place :) This place is poetry in itself :) Let's be poets !
 


Przylądek Lizard - najbardziej wysunięta na południe część lądu stałego Kornwalii i Wielkiej Brytanii. Wymiary półwyspu to 23 km na 23km.

Bardzo ciekawa jest również historia półwyspu Lizard, otóż w XVIII w. półwysep był jednym z miejsc najczęściej wykorzystywanych przez przemytników do nielegalnego przewożenia nieoclonych towarów (zwłaszcza alkoholu) z Europy. W roku 1900 Guglielmo Marconi zbudował na półwyspie radiostację do nawiązania łączności ze statkami. Udało mu się nawiązać łączność na odległość 299 km, z Wyspą Wight - punkt The Needles. Rok później, również z półwyspu, Marconi wysłał radiowy sygnał do Ameryki. Podczas II wojny światowej na półwyspie stacjonowała baza lotnicza RAF. (źródło: Wikipedia).

Odwiedziłam już bardzo wiele miejsc w Kornwalii, ale tutaj moją uwagę przykuła roślinność. Rzadka geologia obszaru stworzyła schronienie dla wyjątkowych roślin i kwiatów. Porastają one ściany klifów, pięknie prezentując swoje kolory i zachęcając do spacerów wzdłuż linii brzegowej wydeptanymi od lat ścieżkami. Horyzont jest tutaj zjawiskowy, towarzyszą mu fale obijające się o skały. Można zobaczyć foki wynurzające swe głowy ponad powierzchnię wody. Całości dopełniają kutry rybackie, które dla osoby nie mającej z rybołówstwem nic wspólnego stają się tłem do uchwycenia ich na zdjęciach.


Życie toczy się zarówno tutaj, jak i w większości takich miejsc w Kornwalii, zupełnie inaczej, jakby liczyła się tylko dana chwila, jakby nie istniało nic innego, bo to co widzimy nam po prostu wystarczy. Nikt się nie spieszy, żeby przypadkiem nie przeoczyć niczego interesującego a piękno danej chwili wynagradza wszystko.


Zachęcam do podążania tymi wydeptanymi ścieżkami ciągnącymi się przy zboczach klifu, do spacerów, do zapomnienia się chociaż na chwilę, do odpoczynku na jednej z ławek i po prostu patrzenia przed siebie, do pozwolenia sobie na poezję tak jak ja sobie pozwalam opisując to miejsce :) To miejsce samo w sobie jest poezją :) Bądźmy więc poetami !


#cataleyaart #cornwall #lizard #path #explorecornwall #travelcornwall

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie