• Cataleya Art

Sources of life


'If you need movement, go find the sources of life.

Think people are chasing drugs

and the springs of life gurgling in the distant meadows that no one seeks'

Henry D. Thoreau


We used to need less when we were kids, we didn't care about material goods as much as we do now. Let me put it another way - they didn't matter that much. It wasn't very important what we assumed, how much we would have. What we had was enough. What mattered then? For me, it was important to leave the house as soon as possible, feel the freshness of the morning and start the adventure of a new day. Today I appreciate the fact that I could go to the countryside at any free time, leave the hustle and bustle of the city behind me. The village offered peace, a different rhythm, a different pulsation of blood in the veins. The village offered me a different self, it allowed me to be myself more. It used to be everyday life, but today I feel that thanks to it I have found myself again. In memories, in the green trees, in a walk at sunrise, in simplicity, in the silence of the morning.

My source of life is bubbling along the unpaved paths and those already trodden by me. It is the horizon that I want to explore every day, it is still different sunrises and sunsets ...I invite you for a short walk among the meadows..."Jeśli potrzebujesz ruchu, idź na poszukiwanie źródeł życia.

Pomyśl, że ludzie uganiają się za lekarstwami,

a źródła życia bulgoczą na dalekich łąkach, których nikt nie poszukuje."

Henry D. Thoreau

Kiedyś potrzebowaliśmy mniej jak byliśmy dziećmi, nie liczyły się dla nas dobra materialne tak bardzo jak teraz. Powiem inaczej - nie miały takiego znaczenia. Nie było za bardzo istotne co założymy na siebie, ile będziemy posiadać. To, co mieliśmy, wystarczyło. Co się w takim razie liczyło? Dla mnie liczyło się oby jak najszybciej wyjść z domu, poczuć świeżość poranka i rozpocząć przygodę nowego dnia. Dziś doceniam to, że mogłam w każdej wolnej chwili wyjeżdżać na wieś, zostawiać za sobą zgiełk miasta. Wieś oferowała spokój, inny rytm, inne pulsowanie krwi w żyłach. Wieś ofiarowała mi inną siebie, bardziej pozwalała być sobą. Kiedyś była codziennością, ale dziś czuję, że dzięki niej odnalazłam się ponownie. We wspomnieniach, w zieleni drzew, w spacerze o wschodzie słońca, w prostocie, w ciszy poranka.

Moje źródło życia bulgocze na niewydeptanych ścieżkach oraz na tych już wydeptanych przeze mnie. To horyzont, który chcę odkrywać każdego dnia, to wciąż inne wschody i zachody słońca...


Zapraszam na mały spacer wśród łąk...

#cataleyaart #life #lookforyourself #meadow #horizon #countryside #source #wieś #łąka #horyzont #żródło #życie

7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram