• Cataleya Art

Simplify your life'Man is the bigger the more he is himself.'

Antoine de Saint-Exupéry


Be yourself

Don't pretend

Don't be afraid to say what you think

Don't worry about what others will think

Get energy from every moment

Enjoy ... everything

Do not be afraid of dreaming

Walk inside your soul

Follow untamed trails

Create your own paths

Don't let others influence your life

Look with hope to the future

Do not be afraid

Keep it simple

Don't judge others without knowing them,

it is not known what they experienced

Be good

Good is coming backLife does not have to be complicated, but we complicate it with our actions, thinking and following the patterns. I know this from my own experience, and I know that I am definitely not alone. We worry about unnecessary things, we bother our head with unnecessary thoughts.

Close your eyes. Now imagine that you are standing alone on the beach and all you hear is the sound of the waves, or in a meadow where you can hear the wind blowing between the branches of the trees. Is the feeling complicated or is it pure in its simplicity? Yes, simplicity is beautiful, minimalism, following your own voice, admiring simple things, everyday sunrise. This is life, as we create it, how we adjust to it. Nothing else needs to be added.


#feelings #life #passion #impossibledoesntexist #beyourself #thoughts
"Człowiek jest tym większy, im jest bardziej sobą."

Antoine de Saint-Exupéry

Bądź sobą

Nie udawaj

Nie bój się mówić to, co myślisz

Nie martw się, co pomyślą inni

Czerp energię z każdej chwili

Delektuj się ... wszystkim

Nie bój się marzyć

Spaceruj wgłąb swojej duszy

Podążaj niewydeptanymi szlakami

Wyznaczaj własne ścieżki

Nie daj innym wpływać na Twoje życie

Patrz z nadzieją w przyszłość

Nie bój się

Nie komplikuj

Nie oceniaj innych nie znając ich,

nie wiadomo co przeżyli

Bądź dobry

Dobro wraca
Życie nie musi być skomplikowane, tymczasem my komplikujemy je swoimi działaniami, myśleniem, podążaniem za schematami. Wiem to z własnego doświadczenia, wiem też, że na pewno nie jestem sama. Martwimy się niepotrzebnymi rzeczami, zaprzątamy głowę niepotrzebnymi myślami.

Zamknij oczy. Wyobraź sobie teraz, że stoisz samotnie na plaży i słyszysz tylko szum fal, albo na łące, gdzie słychać wiatr przemykający pomiędzy gałęziami drzew. Czy to uczucie jest skomplikowane czy też czyste w swojej prostocie ? Tak, to prostota jest piękna, minimalizm, podążanie za swoim własnym głosem, zachwycanie się prostymi rzeczami, codziennym wschodem słońca. Takie jest życie, takie - jakim je sobie stworzymy, w jaki sposób się do niego dostosujemy. Nie potrzeba dodawać nic więcej.

#cataleyaart #uczucia #życie #pasja #bądźsobą #niemożliwenieistnieje #myśli5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram