• Cataleya Art

Revival Saturday - weekly collection of motivational steps
'There is a kind of vitality, life force, awakening, which thanks to you translates into action, and because someone like you only happens once and for all, it manifests itself in a unique way.

If you block this manifestation, it does not exist through other means and will be lost forever'


Marta Graham


Life wisdom can be found at every turn. There are a lot of motivational guides, psychologists, the internet is a box of knowledge for all our ills. Sometimes, however, there is so much of it that we cannot find ourselves in it. It is difficult to catch the true, most valuable content. It is often difficult to determine if we are looking in the right place. What if we started with ourselves?

It's best to start by asking yourself what really worries us. I don't mean everyday problems here. Rather, what I mean is deeper, what we hide every day. Often, our daily worries and mood are caused by what we could not work through, understand and speak out loud. Subconsciously, we do not want to go back to bad memories, professions, bad situations that have happened to us in our lives, because of our fault or not. Everything we've experienced is part of us and subconsciously affects us, although we often don't realize it.


The key to dealing with demons is to face them. You should start by locating these demons and thinking about how they affect our lives. One of the most important steps is forgiveness, both what hurt us and ourselves. We will not go further unless we forgive. It will be our shadow, it will be revealed in the least expected moments. No matter how we suffered, whether it was the fault of others or ours, it is now past. If you have to - regret if you have to - cry, if you have to - fix it, if you want to go further - forgive.

Try it and you'll find it cleansing. As if we breathed again, with new energy, enthusiasm, lighter and more open to new experiences.

Life is too short to carry bitterness.


Even if life sometimes seems too difficult, challenges too complicated, even if you don't know where to start and how to go about it, to make it satisfying - you can do it, you have everything you need.


Go ahead anyway, in spite of everything that takes away strength. That's what a good life is based on.'We do not choose life, it chooses us. We also have no influence on how much happiness we get and how sad we are. We have to accept it and move on.

It is true that we do not choose life, but decide what to do with the happiness and sadness that are intended for us.'


Claire Cook


If you have gone through all the steps and managed to change a little, even a little differently look at the world around you - congratulations. If you don't feel the changes yet, don't worry, they'll come. The seed has already been sown. Specific thoughts will come to you - if the time comes.


Tomorrow is the last step in this series - see you!#inspiration #moivation #revival #saturday #change #life #steps #beginning

"Istnieje swoista witalność, siła życiowa, przebudzenie, która dzięki tobie przekłada się na działanie, a ponieważ taki ktoś jak ty zdarza się tylko raz na wieczność, przejawia się w sposób niepowtarzalny.

Jeśli zablokujesz ten przejaw, nie istnieje ona za innym pośrednictwem i będzie stracona na zawsze".


Marta Graham


Mądrość życiową można znaleźć na każdym kroku. Jest mnóstwo poradników motywacyjnych, psychologów, internet to skrzynia wiedzy na każdą naszą bolączkę. Czasem jednak jest tego wszystkiego tak dużo, że nie potrafimy się w tym odnaleźć. Trudno jest wyłapać te prawdziwe, najbardziej wartościowe treści. Często trudno ustalić, czy szukamy we właściwym miejscu. A co jeśli zaczęlibyśmy od nas samych?

Najlepiej zacząć od zapytania samego siebie, co nas tak naprawdę martwi. Nie mam tutaj na myśli codziennych problemów. Chodzi mi raczej o to, co jest głębiej, to, co na co dzień skrywamy. Często nasze codzienne zmartwienia, nastrój są spowodowane tym, czego nie potrafiliśmy w sobie przepracować, zrozumieć i wypowiedzieć na głos. Podświadomie nie chcemy wracać do złych wspomnień, zawodów, złych sytuacji, jakie się nam przytrafiły w życiu, z naszej, czy nie z naszej winy. Wszystko, co przeżyliśmy jest częścią nas i podświadomie ma na nas wpływ, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy.


Kluczem do rozprawienia się z demonami jest stawienie im czoła. Zacząć należy od zlokalizowania tych demonów i zastanowienia się, jaki mają wpływ na nasze życie. Jednym z najważniejszych kroków jest przebaczenie, zarówno tym, co nas skrzywdzili, jak i samemu sobie. Nie pójdziemy dalej, jeśli nie przebaczymy. Będzie to naszym cieniem, będzie ujawniać się w najmniej spodziewanych momentach. Nie ważne jak cierpieliśmy, czy było to z winy innych, czy z naszej, teraz to już przeszłość. Jeśli musisz - żałuj, jeśli musisz - płacz, jeśli musisz - napraw, jeśli chcesz pójść dalej - przebacz.

Spróbuj, a przekonasz się, że to oczyszczające. Jakbyśmy odetchnęli na nowo, z nową energią, zapałem, lżejsi i bardziej otwarci na nowe doznania.

Życie jest zbyt krótkie, aby nosić w sobie gorycz.


Nawet, jeśli życie wydaje się czasem za trudne, wyzwania za skomplikowane, nawet jeśli nie wiesz, gdzie zacząć i jak sie za nie zabrać, aby było satysfakcjonujące - dasz radę, masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz.


Idź przed siebie mimo wszystko, na przekór wszystkiemu, co odbiera siłę. Na tym własnie opiera się dobre życie."Nie wybieramy sobie życia, to ono wybiera nas. Nie mamy też wpływu na to, ile przypadnie nam w udziale szczęścia, a ile smutku. Trzeba się z tym pogodzić i iść dalej.

To prawda, że nie wybieramy sobie życia, ale decydujemy, co zrobimy ze szczęściem i smutkiem, które są nam przeznaczone"


Claire Cook


Jeśli przeszedłeś wszystkie kroki i udało ci się choć odrobinę zmienić, choć trochę spojrzeć inaczej na otaczający cię świat - gratuluję. Jeśli jeszcze nie czujesz w sobie zmian, nie martw się, ona przyjdą. Ziarno zostało już zasiane. Konkretne myśli przyjdą do ciebie - jeśli przyjdzie na nie pora.


Jutro ostatni krok z tej serii - do zobaczenia !#inspiracja #motywacja #odrodzenie #sobota #początek #zmiana #kroki


9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram