• Cataleya Art

Reflections on life - part 2

Aktualizacja: 10 maj 2020

The search for yourself as well as the search for the meaning of it all requires you to be open to everything that surrounds us. Perhaps we are struggling with life every day. Perhaps sometimes we have no strength, no strength - to feel that we are alive. Now is a good time to work on it, to change it.

Stop for a moment, think about, re-evaluate everything you have experienced so far and what you have become through it or thanks to it, and then ... just start to live.

Open Yourself to the world


This is our world. This is our home. This is the best thing that happened to us. Therefore, let us admire the world every day, in every form, in the smallest corner. Let's set new paths, let's go into the unknown. Let's open ourselves to the world and then the world will embrace us.


Open Your mind


Today is a good time to act, there is always a good time. Therefore, let us be aware of who we are. Let's accept the fact that we've met the worst and best version of ourselves and nothing prevents us to take a step forward. Every day one step.


Open Your heart


Have the courage to dream. Have faith that these dreams will become reality and finally have the courage to be yourself. Be grateful for what you have and make use of it. You really don't need more to be happy. You have everything you need, you don't have to wait for anything. You don't have to pretend to be someone you aren't or you don't want to be. You live primarily for yourself, if you are open to accepting yourself, if you are true to yourself - you will also be true to others.Start to live ! Now!

Dream big. Look high. Be open to the world.

Start creating valuable memories.


This is my little philosophy. It may be small, but if it is properly used - it can create great things and great people, great in spirit :)


I invite you to use :) and share opinions :)


Poszukiwanie siebie, jak też i poszukiwanie sensu tego wszystkiego wymaga otworzenia się na wszystko co nas otacza. Być może zmagamy się z życiem, każdego dnia. Być może czasem nie mamy siły, siły - by poczuć, że żyjemy. Teraz jest dobry moment, żeby nad tym popracować, żeby to zmienić.

Zatrzymaj się na moment, zastanów, przewartościuj wszystko, co do tej pory przeżyłeś i jaki poprzez to, albo dzięki temu się stałeś, a potem ... zacznij żyć, po prostu.


Otwórz się na świat


To nasz świat. To nasz dom. To najlepsza rzecz, jaka nas spotkała. Dlatego zachwycajmy się światem, każdego dnia, pod każdą postacią, w najmniejszym jego zakątku. Wytyczajmy nowe ścieżki, idźmy w nieznane. Otwórzmy się na świat, a wtedy świat nas weźmie w swoje ramiona.


Bądź świadomy


Dziś to dobry moment, żeby działać, zawsze jest dobry moment. Dlatego miejmy świadomość tego, kim jesteśmy. Zaakceptujmy fakt, że poznaliśmy najgorszą i najlepszą wersję siebie i nic już nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić krok do przodu. Codziennie jeden krok.


Otwórz swoje serce


Miej odwagę marzyć. Miej wiarę, by te marzenia stały się rzeczywistością i wreszcie miej odwagę być sobą. Bądź wdzięczny za to, co masz i zrób z tego użytek. Tak naprawdę nie potrzebujesz więcej do tego, aby być szczęśliwym. Masz wszystko, co potrzebne, nie musisz już na nic czekać. Nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś, albo kim nie chcesz być. Żyjesz przede wszystkim dla siebie, jeśli będziesz otwarty na przyjęcie samego siebie, jeśli będziesz prawdziwy dla samego siebie - będziesz też prawdziwy dla innych.


Zacznij żyć ! Teraz !

Miej wielkie marzenia. Mierz wysoko. Bądź otwarty na świat.

Zacznij tworzyć wartościowe wspomnienia.


To moja mała filozofia. Może jest mała, ale jak się ją odpowiednio wykorzysta - potrafi tworzyć rzeczy wielkie i wielkich ludzi, wielkich duchem :)


Zapraszam do korzystania :) i dzielenia się opiniami :)


#cataleyaart #reflectionsonlife #reflections #dreambig #lookhigh #beopenfortheworld

7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram