• Cataleya Art

Reflections on life - part 1

Aktualizacja: 3 dni temu
Probably everyone at some point in their lives at least once asks the question - what's next with my life? This question intensifies a number of others - am I following the right path? Am I making the right decisions? does what I do give me satisfaction? is this the maximum of my possibilities or can I do more? You can read some wise books, listen to some wise advice, but ultimately the decision remains for us. The decision and choice of the path we want to follow, or the change of the path to a more appropriate one.


For many years I have tried to develop my own life philosophy that I will be able to stick to and whose guidelines will help me overcome adversity. It was not easy, not everything in life can be subordinated to a predetermined pattern. I know one thing.

You can't change your life by force, make it feel like that. However, you can try to change the way of thinking, attitude to the world, and above all to yourself. However, it should be remembered that this is a process, nothing will happen within a strictly defined time frame. We need patience, listening to wise people and probably the most faith - that we will finally succeed, that we will stop feeling lost and find the right place for ourselves.


Sometimes it can only go for a moment, we can deceitfully succumb to euphoria, and when everything falls, the enthusiasm will also drop. Then you need to get up again, find yourself again, until you finally feel good with yourself. When we just know that this is the place and the way.


In my opinion, the golden mean is simply not to give up and believe in yourself at all costs.


I also have some tips that may help a bit, but more on that in the second part ...Chyba każdy w pewnym momencie swojego życia chociaż raz zadaje sobie pytanie - co dalej z moim życiem ? Pytanie to nasila szereg kolejnych - czy podążam właściwą drogą ?; czy podejmuję właściwe decyzje ?; czy to co robię daje mi satysfakcję ?; czy to jest maksimum moich możliwości, czy też może mogę więcej? Można przeczytać kilka mądrych książek, posłuchać kilku mądrych rad, jednak ostatecznie decyzja pozostaje dla nas. Decyzja i wybór drogi, którą chcemy podążać, czy też zmiana tej drogi na bardziej odpowiednią.


Przez wiele lat próbowałam wypracować swoją własną filozofię życiową, której będę mogła się trzymać i której wytyczne pomogą mi przezwyciężać przeciwności. Nie było łatwo, nie wszystko w życiu da się podporządkować pod jakiś z góry określony schemat. Wiem jedno.

Nie można na siłę zmienić życia, sprawić, by poczuć sens ot tak. Można jednak próbować zmienić sposób myślenia, nastawienie do świata, a przede wszystkim do samego siebie. Należy jednak pamiętać, ze jest to proces, nic nie stanie się w ściśle określonych ramach czasowych. Potrzeba cierpliwości, słuchania mądrych ludzi i chyba najwięcej wiary - że w końcu nam się uda, że przestaniemy czuć się zagubieni i odnajdziemy dla siebie właściwe miejsce.


Czasem może udać się tylko na chwilę, możemy złudnie poddać się euforii, a gdy już wszystko opadnie, opadnie też zapał. Wtedy trzeba podnosić się od nowa, odnajdować się od nowa, aż do momentu, kiedy w końcu poczujemy się ze sobą dobrze. Kiedy będziemy po prostu wiedzieć, że to jest właśnie to miejsce i ta droga.


Moim zdaniem złotym środkiem jest po prostu nie poddawać się i wierzyć w siebie za wszelką cenę.


Mam też kilka rad, które mogą trochę pomóc, ale o tym w drugiej części...


#cataleyaart #life #fightingwithlife #reflectionsonlife

7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram