• Cataleya Art

Pass it on !

'A man, who works with his hands is a labour.

A man who works with his hands and mind is a craftsman.

Man who works with his hands, his mind and his heart is an artist.'

Ian Turnbull


These are the words of a man who entrusted to himself and against the laws of nature, against the universal pursuit of being normal (being normal understood as not departing too much from the general public, not standing out) decided to do something unobvious. He put into practice a very crazy idea and best of all - he lives the way he wants - that is, in his own way. I will not reveal anything more, I invite you to watch the interview. Link below.You Tube: FLORB

https://www.youtube.com/watch?v=VT8YGAKvzmsI am inspired by people who create, who are not afraid to implement their often crazy ideas. The inspiration is all those who don't stand still and try to add new values. In fact, to create something beautiful, you don't need large financial outlays, you can do it your own way. Now, when the hard times have come and we aren't so busy with everyday life or we are limited in some way and we have to stay at home - we can develop our imagination more. We can all the crazy ideas that have ever occurred to us - try to implement. Everything is better than sitting in front of a TV set, for example, and staring thoughtlessly at the screen. Everything is better than inaction.


It is worth passing on the knowledge of such people, it is worth passing on their values, words and inspirations. Inspiration and wisdom are needed in today's world ... Pass it on...
"Człowiek, który pracuje za pomocą swoich rąk, jest robotnikiem. Człowiek, który pracuje za pomocą swoich rąk i umysłu, jest rzemieślnikiem. Człowiek, który pracuje za pomocą swoich rąk, umysłu i serca, jest artystą."

Ian Turnbull
Są to słowa człowieka, który zawierzył samemu sobie i wbrew prawom natury, wbrew powszechnemu dążeniu do bycia normalnym (bycie normalnym rozumiane jako nie odbieganie za bardzo od ogółu, nie wyróżnianie się ) postanowił zrobić coś nieoczywistego. Wcielił w życie bardzo szalony pomysł i co najlepsze - żyje tak - jak chce - czyli po swojemu.

Nie będę zdradzać nic więcej, zapraszam do obejrzenia wywiadu. Link poniżej.You Tube: FLORB

https://www.youtube.com/watch?v=VT8YGAKvzmsInspiracją dla mnie są ludzie, którzy tworzą, którzy nie boją się realizować swoich często bardzo szalonych pomysłów. Inspiracją są wszyscy ci, którzy nie stoją w miejscu i próbują dodawać nowe wartości. Tak naprawdę, aby stworzyć coś pięknego, nie potrzeba dużych nakładów finansowych, można to zrobić po swojemu, swoim własnym sposobem.

Teraz, kiedy nadeszły bardzo trudne czasy i nie zajmuje nas aż tak codzienność lub też jesteśmy w pewien sposób ograniczeni i musimy pozostać w domu - możemy bardziej rozwinąć swoją wyobraźnię. Możemy wszystkie szalone pomysły, które kiedykolwiek wpadły nam do głowy - spróbować zrealizować. Wszystko jest lepsze od siedzenia na przykład przed telewizorem i gapienia się bezmyślnie w ekran. Wszystko jest lepsze od bezczynności.


Warto przekazywać dalej wiedzę takich właśnie ludzi, warto przekazywać ich wartości, słowa, inspiracje.

Inspiracja i mądrość są potrzebne w dzisiejszym świecie...

Podaj dalej...#inspiration #passiton #artist #florb #wisdom #passion #inspiracja #podajdalej #artysta #mądrość #pasja

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram