• Cataleya Art

Memories of old photographsThe real beauty is hidden in the truthI get the impression that today the most valuable photography is the one that is not fake, simple, true, without unnecessary retouching, with defects. Because the world is not perfect, people have wrinkles or imperfections. Photos don't have to be super sharp, perfectly lit, with saturated colors. The real value is the feelings that a given photo transmits. Does it move deeply, does it evoke emotions, or doesn't let it pass indifferently ...


Let's look at old photographs, black and white. Photographs of our loved ones, kept somewhere in metal cookie cans or in a festive album. One of the oldest photographs I remember are those with a wavy white frame around, sometimes yellowed.

One feature connects them, they depict real emotions. Whether they are joy or sadness, do people look like they are posing - they still present the truth. This truth says a lot about the old days and about the people we knew or know now. We see how they were. Eyes were the most memorable. The eyes say a lot, sometimes even everything. All the time I remember my mother's look in one of the pictures. She sits on a bench somewhere in the park and doesn't look directly into the lens, she looks slightly sideways, into the distance. Her eyes laugh, giving the right features of the whole face, You can read a lot from it. This look mesmerizes me. I see passion in her, I see courage, joy, a desire to go out to meet the world, a desire to keep going forward. I see curiosity, I don't see fear ... I remember the times in which people once lived in Poland, it was hard times and yet this look, captured on that day, gave me hope and inspiration many times. Although I wasn't in the world at that time and I didn't know my mother from those times - I know her from this one photo.


It is worth reaching into old photographs, you can learn something about others, but also paradoxically and about yourself. It is also worth reaching because they give inspiration. Inspiration and memory of true values. Of course, nowadays you need every kind of photography, but it is sometimes worth returning to the simplest.

Sometimes the real beauty is hidden in the truth ...


Prawdziwe piękno ukryte jest w prawdzieCoraz bardziej odnoszę wrażenie, że dziś najbardziej wartościowa fotografia to ta nie udawana, prosta, prawdziwa, bez zbędnego retuszu, z defektami. Bo świat nie jest idealny, ludzie mają zmarszczki czy niedoskonałości. Zdjęcia nie muszą być mega ostre, idealnie oświetlone, z nasyconymi kolorami. Prawdziwą wartością są uczucia jakie dana fotografia przekazuje. Czy porusza do głębi, czy wywołuje emocje, czy nie pozwala przejść obojętnie...


Spójrzmy chociaż na stare fotografie, czarno- białe. Fotografie naszych bliskich, trzymane gdzieś w metalowych puszkach po ciastkach lub w odświętnym albumie. Jednymi z najstarszych fotografii jakie pamiętam, to te z pofalowaną białą ramką dookoła, niekiedy przyżółknięte.

Jedna cecha je łączy, przedstawiają prawdziwe emocje. Czy są to radość, czy smutek, czy osoby wyglądają jakby pozowały - nadal przedstawiają prawdę. Ta prawda mówi wiele, o dawnych czasach i o ludziach, jakich znaliśmy, albo znamy teraz. Widzimy jacy byli. Mi najbardziej utkwiły w pamięci oczy. Oczy mówią bardzo wiele, a czasem nawet wszystko. Cały czas mam w pamięci spojrzenie mojej mamy na jednym ze zdjęć. Siedzi na ławce gdzieś w parku i nie patrzy bezpośrednio w obiektyw, patrzy lekko w bok, w dal. Jej oczy się śmieją, nadając przy tym odpowiednie rysy całej twarzy, Da się z niego wyczytać bardzo wiele. Hipnotyzuje mnie to spojrzenie. Widzę w nim pasję, widzę odwagę, radość, chęć wychodzenia naprzeciw światu, chęć podążania wciąż naprzód. Widzę ciekawość, nie widzę strachu...

Pamiętam czasy w jakich żyli kiedyś ludzie w Polsce, były to ciężkie czasy, trudne czasy, a jednak to spojrzenie, uchwycone tego właśnie dnia, dawało mi wiele razy nadzieję, dawało natchnienie. Mimo, że nie było mnie wtedy na świecie i nie znałam mojej mamy z tych czasów - to znam ją z tego jednego zdjęcia.


Warto sięgać do starych fotografii, można dowiedzieć się czegoś o innych, ale też paradoksalnie i o samym sobie. Warto sięgać też dlatego, że dają inspirację. Inspirację i pamięć o prawdziwych wartościach. Owszem, w dzisiejszych czasach potrzebny jest każdy rodzaj fotografii, ale warto czasem wrócić do tego, co najprostsze. Czasem prawdziwe piękno kryje się w prawdzie...


#photography #true #beauty #memories #fotografia #prawda #piękno #wspomnienia

15 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram