• Cataleya Art

Life quotes - words as signposts
1.
2. 'The world is in the hands of those who do not lack the courage to make their dreams come true. Everyone has a talent. Everyone has a gift.'

Paulo Coelho 'Valkyries'3. 'Remember that everything you do in your life will leave a mark. Therefore, be aware of what you are doing.'

Paulo Coelho 'Valkyries'4. 'Don't be afraid that life will end one day, but that it may never begin.'5. 'Don't regret it, it's a waste of time. Then the past makes you the present sacrifice.'6. 'What a person does and does not do is important'

Mario Vargas Llosa7. 'Shouldn't life, like desks, be sometimes tidied up and put up differently?'

Janusz Leon Wisniewski8. 'Although I have always tried to live according to the plan, all the crucial moments in my life were the result of chance'

Richard Paul Evans9.10. 'Life is a canvas. Paint it as colorful as you can'

Danny Kaye11. 'We all have to keep a few crazy things to make reality bearable'

Marcel Proust12. 'To be human means to have doubts and still go our way'

Paulo Coelho13,14. 'Sometimes your life is limited to one crazy move'

Anna Ficner-Ogonowska15. 'This terrible world is not without charms,

not without mornings,

for which it is worth to wake up '

Wislawa Szymborska


16. 'You have to act, boldly grab life by the mane.

Only inaction, indecision and hesitation are regretted.

Acts and decisions, although sometimes they bring sadness and regret,

no regrets '

Andrzej Sapkowski 'Time of Contempt'17. 'The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.'

Steve Jobs18. 'Everyone has an inner peace in which demons lurk.

And only when he opens it and faces them will it be really free.'

Nina George "Lavender Room"19,20. 'Life is not a problem to be solved, a question awaiting answer.

Life is a mystery to contemplate, look at it with admiration, enjoying it.'

Anthony de Melo21. 'We have no problems.

We have challenges'

Martyna Wojciechowska22. 'Those who do not fight for life will never know its true taste'

Sucker Punch23. 'When a man does not know what to do, his conscience tells him only one thing: search'

Jozef Tischner24. 'Stop living diagrams.

They help nothing.

You have to live, do you understand?

Just live! '

Nina George 'Book of Dreams'25. 'If you are brave enough to leave everything behind and set out to seek the truth:

If you treat everything you encounter on your path as hints and all the people you meet as teachers:

if you can forgive some bitter mistakes

then the truth will not be hidden from you'

Elizabeth Gilbert 'Eat, pray and love'26. 'Drain this life to the last drop ...

Sift all seeds of happiness, sorrow, excitement, peace or anger,

what a fully lived life has to offer '

Cami Ostman 'Second Wind'27.28. 'The older you get, the more you realize that what's valuable is not money.

What's valuable is time.'

Mike Hall, Rust Bros#lifequotes #life #quotes #inspiration #motivation1.2. "Świat znajduje się w rękach tych, którym nie brak odwagi, żeby spełniać swoje marzenia. Każdy ma jakiś talent. Każdy ma jakiś dar."

Paulo Coelho "Walkirie"3. "Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz."

Paulo Coelho "Walkirie"4. "Nie bój się, ze życie się kiedyś skończy, ale, że może się nigdy nie zacząć"5. "Nie żałuj, to strata czasu. Wtedy przeszłość robi z ciebie ofiarę teraźniejszości."6. "To co robi człowiek i czego nie robi, jest ważne"

Mario Vargas Llosa7. "Czy życia, jak biurka, nie powinno się czasami uprzątnąć i poustawiać wszystko inaczej?"

Janusz Leon Wiśniewski8. " Chociaż zawsze starałem się żyć według planu, wszystkie przełomowe momenty w moim życiu były wynikiem przypadku"

Richard Paul Evans9.10. "Życie jest płótnem. Zamaluj je na kolorowy jak tylko potrafisz"

Danny Kaye11."Wszyscy musimy, chcąc uczynić rzeczywistość znośną, utrzymać w sobie kilka drobnych szaleństw"

Marcel Proust12. "Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to dalej iść swoją drogą"

Paulo Coelho13.14."Czasami twoje życie jest ograniczone do jednego szalonego ruchu"

Anna Ficner-Ogonowska15. "Nie bez powabów jest ten straszny świat,

nie bez poranków,

dla których warto się budzić"

Wisława Szymborska16. "Trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę.

Żałuje się wyłącznie bezczynności, niedecydowania, wahania.

Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal,

nie żałuje się"

Andrzej Sapkowski "Czas Pogardy"17. "Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by zmienić świat ,

są tymi, co go zmieniają"

Steve Jobs18. "Każdy człowiek ma taki swój wewnętrzny pokój, w którym czają się demony. I dopiero kiedy go otworzy i stawi im czoła, będzie naprawdę wolny"

Nina George "Lawendowy pokój"


19.
20. "Życie nie jest problemem do rozwiązania, pytaniem oczekującym odpowiedzi.

Życie jest tajemnicą, którą należy kontemplować, przyglądać się jej z podziwem, rozkoszując się nią."

Anthony de Melo21. "My nie mamy problemów.

My mamy wyzwania"

Martyna Wojciechowska22. "Ci, którzy nie walczą o życie, nigdy nie poznają jego prawdziwego smaku"

Sucker Punch23. "Gdy człowiek nie wie, co robić, sumienie mówi mu tylko jedno: szukaj"

ks. Józef Tischner24. "Przestań żyć schematami.

One w niczym nie pomagają.

Trzeba żyć, rozumiesz?

Po prostu żyć!"

Nina George "Księga snów"25. "Jeśli jesteś wystarczająco dzielny, żeby zostawić za sobą wszystko i wyruszyć na poszukiwania prawdy:

Jeśli wszystko, co napotkasz na swej drodze, potraktujesz jako podpowiedzi i wszystkich napotkanych ludzi jako nauczycieli:

jeśli jesteś w stanie wybaczyć sobie kilka gorzkich błędów

wtedy prawda nie będzie przed tobą zatajona"

Elizabeth Gilbert "Jedz, módl się i kochaj"26. "Wyssij to życie do ostatniej kropli...

Przesiej wszystkie ziarna szczęścia, żalu, podniecenia, spokoju czy gniewu,

jakie ma do zaoferowania życie przeżyte w pełni"

Cami Ostman "Second Wind"27.

28. „Im jesteś starszy, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że cenne nie są pieniądze.

Cenny jest czas."

Mike Hall, Rust Bros
#lifequotes #life #quotes #inspiration #motivation #cytaty #motywacja #inspiracja #życie


7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram