• Cataleya Art

Life means changes


... it is the past mixed with the future, it is a constant pursuit of something that we cannot name or are afraid of. It is a constant attempt to find yourself in today's world, meeting the requirements and at the same time the desire to be somewhere in between all of them, with all your plans and dreams. Life is also courage, maybe even it is courage that defines us and how we live ...


Can life be beautiful while being hard and unbearable at the same time? Let me answer, of course, that maybe all the people who made it are proof of that. They managed to live on their own terms, adapt to the existing reality and to what cannot be changed. Enjoy what they have and be able to reach for more at the same time. I admire them for their courage, for the courage to be themselves in today's world.


Why am I writing in the third person? Probably because I would love to have so much courage. Courage is not much and at the same time everything. It defines who we are and what we are capable of to fulfill our goals and dreams.


The end of the year

... is approaching, some stage is over and a new, new chapter, a new blank page begins. Isn't that encouraging? It's time to change something, take action, decide. In fact, we have this time every day, but the beginning of the new year is like an invitation to changes, even if small.


This year

... was different than all the others, for some very hard and tiring, it brought unexpected changes, both in the lives of each of us and in ourselves. We have already got used to the situation in some way and we want it to end as soon as possible and give us freedom. Despite everything, and with these limitations, we have learned to live, to cope, and to fight for ours.


Above all, I wish you the courage to start earlier, not to wait, not to delay. Planning can begin today. Everyone has courage, but it appears differently for everyone. Courage is one of the pillars on which a good life rests.

So I wish myself and you, today, courage (why not?) To start your life at any moment, not to be afraid of your thoughts and words.

Ps. It was a bit quiet here recently ... I must have fallen into a winter sleep a bit earlier, I woke up, just in time for a beautiful end of autumn :)Życie to zmiany,


... to przeszłość mieszająca się z przyszłością, to nieustanne dążenie za czymś czego nie umiemy nazwać albo co nazwać się boimy. To nieustanna próba odnalezienia się w dzisiejszym świecie, sprostanie wymaganiom a jednocześnie chęciom bycia gdzieś pomiędzy tym wszystkim sobą, ze wszystkimi swoimi planami i marzeniami. Życie to także odwaga, może nawet właśnie odwaga definiuje nas i to jak żyjemy...


Czy życie może być piękne będąc jednocześnie ciężkie i nieznośne czasem ? Pozwolę sobie oczywiście odpowiedzieć, otóż może i dowodem na to są Ci wszyscy ludzie, którym się udało. Udało się żyć na swoich warunkach, dostosować się do zaistniałej rzeczywistości i do tego, czego zmienić nie można. Cieszyć się tym co mają i jednocześnie być w stanie sięgać po więcej. Podziwiam ich za odwagę, za odwagę do bycia sobą w dzisiejszym świecie.


Dlaczego piszę w trzeciej osobie? Chyba dlatego, bo bardzo chciałabym mieć tyle odwagi. Odwaga to niewiele a jednocześnie wszystko. To ona definiuje jacy jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni, żeby spełniać swoje cele i marzenia.

Zbliża się koniec roku,

..., kończy się jakiś etap a rozpoczyna nowy, nowy rozdział, nowa czysta karta. Czy to nie jest zachęcające? Czas, aby coś zmienić, przedsięwziąć, postanowić. Tak naprawdę każdego dnia mamy ten czas, ale początek nowego roku jest takim jakby zaproszeniem do zmian, chociażby malutkich.

Obecny rok

... był inny niż wszystkie, dla niektórych bardzo ciężki i męczący, przyniósł niespodziewane zmiany, zarówno w życiu każdego z nas, jak i w nas samych. Już w jakiś sposób przywykliśmy do zaistniałej sytuacji i chcemy, żeby się jak najszybciej skończyła i zwróciła nam swoistą wolność. Mimo wszystko i z tymi ograniczeniami nauczyliśmy się żyć, radzić sobie, walczyć o swoje.


Życzę Wam przede wszystkim odwagi, aby zaczynać wcześniej, nie czekać, nie zwlekać. Planowanie można rozpocząć już dziś, teraz. Każdy ma w sobie odwagę, tylko ukazuje się ona w inny dla każdego sposób. Odwaga jest jednym z filarów, na którym opiera się dobre życie.

Życzę więc sobie i Wam, właśnie dziś - odwagi (a dlaczego by nie?), by życie rozpoczynać w każdej chwili, by nie bać się swoich myśli i słów.

Ps. Trochę cicho było tutaj ostatnimi czasy... chyba nieco wcześniej zapadłam w zimowy sen, obudziłam się, w sam raz na piękną końcówkę jesieni :)

11 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram