• Cataleya Art

Lavender Room part 1


'I am a barge leading you to me. I am salt on your unattractive mouth, I am the aroma, the essence of all dishes ... I am surprised by the dawn and the talkative sunset. I am an unbreakable island that the ocean escapes. I am what you want and what slowly liberates me. I am the good border of your loneliness. '

'Lavender Room" Nina George


I read this book once and I certainly immediately put it in books that I will definitely read again and in the category of books that I would like to have on the shelf. I plan to return to her this summer, I wonder what emotions this time will make and which quotes I will write this time. I can't read books without saving anything from them, that's my habit. I write words so that they don't fade away, don't let them disappear, that someone will hear about them, will pass them on, that they will enchant and awaken some unknown recesses of the human soul, some soul ...


'Do you know that there is something else between the end and the new beginning? It's the time of wounding Jeanie Perdu, it's like a swamp of dreams, worries and forgotten intentions, while you walk more slowly, do not underestimate, Jeanno, this transition between farewell and a new beginning. Give yourself time. Sometimes the thresholds are wide, you have to do more than one step.'


I recommend this book, if only because it is very emotional, it touches what is hidden, hidden in people, awakens emotions that lurk in us somewhere over the years and do not allow us to go on. It shows that you can really re-evaluate them and live happily with them ... find what we once lost or have never had - happiness!

'Everyone has their own inner room in which demons lurk.

And only when he opens it and faces it will he be really free'. 


"Jestem barką wiodącą cię ku mnie. Jestem solą na twoich niewładnych ustach, jestem aromatem, istotą wszystkich potraw... jestem zaskoczonym świtaniem i gadatliwym zachodem słońca. Jestem wyspą niezłomną, której umyka ocean. Jestem, czym zechcesz i co powoli mnie oswobadza. Jestem dobrą granicą twojej samotności."

'Lavender Room" Nina George


Przeczytałam kiedyś tą książkę i z całą pewnością od razu zaliczyłam ją do książek, które na pewno jeszcze raz przeczytam i do kategorii książek, które chciałabym mieć na półce. Planuję wrócić do niej tego lata, ciekawi mnie jakie emocje tym razem wywrze i które cytaty tym razem zapiszę. Nie umiem czytać książek bez zapisywania z nich czegokolwiek, taki już mam nawyk. Zapisuję słowa, by nie uleciały, by nie znikły, by ktoś o nich usłyszał, by podał je dalej, by kogoś zaczarowały i obudziły jakieś nieznane zakamarki ludzkiej duszy, jakiejś duszy..."Czy wiesz, że pomiędzy końcem, a nowym początkiem istnieje coś jeszcze ? To czas zranienia Jeanie Perdu. Jest jak bagno pochłaniające marzenia, troski i zapomniane zamiary. W tym czasie stąpasz wolniej. Nie lekceważ, Jeanno, tego okresu przejścia pomiędzy pożegnaniem, a nowym początkiem. Daj sobie czas. Nieraz progi są szerokie, musisz zrobić więcej niż jeden krok".


Polecam tą książkę chociażby dlatego, że jest bardzo emocjonalna, porusza to, co w człowieku ukryte, schowane, budzi emocje, które czają się w nas gdzieś przez lata i nie pozwalają nam iść dalej. Pokazuje, że tak naprawdę można przewartościować je na nowo i żyć z nimi w pełni szczęśliwie... odnaleźć to, co kiedyś zagubiliśmy albo czego nigdy nie mieliśmy - szczęście !


"Każdy człowiek ma taki swój wewnętrzny pokój, w którym czają się demony.

I dopiero kiedy go otworzy i stawi im czoła, będzie naprawdę wolny"

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie