• Cataleya Art

Land's End, Cornwall, England
Land’s End is the legendary Cornish destination that has inspired people since ancient Greek times when it was referred to as ‘Belerion’ – place of the sun. The history of massive visits to Land's End dates back to the nineteenth century, when horse traveled to this place. Typically, the trip ended at The First and Last Inn pub, and the remainder of the journey was on foot.


It is a cape in Great Britain, in England, in the county of Cornwall, on the Cornish Peninsula at its south-western edge. It is the westernmost point of England. Here begins the longest land distance on the island of Great Britain - the second extreme point is the Scottish village of John o 'Groats. The English expression from Land's End to John o'Groats means 'like a long and wide Island'. The South West Coast Path tourist trail runs through Land's End.

Many people aim at traveling the entire length starting with John o 'Groats and ending at Land's End. Personally, I saw a group of cyclists who finished their journey and posed for photos with a characteristic sign. It is a symbol of traveling, as well as a visit to this place, as if it were at the edge of the world, this world. Cyclists poured champagne and lifted their bikes up, the most valuable, however, was their face. Contentment mixed up with satisfaction and pure, unmixed happiness. Bravo for them!


As for the place itself, it's hard to describe something that is so beautiful and all-embracing at the same time. Beautiful and endless, the coast and the horizon. It is best to go there, sit somewhere on the escarpment and just look ahead, to the waves sweeping the rocks, to the birds circling the sky, to the lonely lighthouse, to the blue and its shades.

I invite you to a photographic relationship, which will at least bring you the endlessness of this place and I invite You to visit it personally!
 


Land's End to legendarny kornwalijski cel podróży, który zainspirował ludzi od czasów starożytnej Grecji, kiedy określano go jako „Belerion” - miejsce słońca. Historia masowych odwiedzin Land’s End sięga XIX w., kiedy podróżowano do tego miejsca konno. Zwykle podróż kończyła się w pubie The First and Last Inn, a pozostały odcinek przebywano na piechotę.


Jest to przylądek w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Kornwalia, na Półwyspie Kornwalijskim na jego południowo-zachodnim krańcu. Jest najdalej na zachód wysuniętym punktem Anglii. Tu zaczyna się najdłuższa odległość lądowa na wyspie Wielka Brytania – drugim skrajnym punktem jest szkocka wioska John o’ Groats. Angielskie wyrażenie from Land’s End to John o’Groats oznacza „jak Wyspa długa i szeroka”, polski odpowiednik to od Helu do Tatr. Przez Land’s End przebiega szlak turystyczny South West Coast Path.Wielu ludzi obiera sobie za cel przebycie całej długości zaczynając od John o' Groats a kończąc w Land's End. Osobiście widziałam grupę cyklistów, którzy kończyli swoją podróż i pozowali do zdjęć przy charakterystycznym znaku. Jest to symbol przebycia podróży, jak też i odwiedzenia tego miejsca, jakby się było na krańcu świata, tego świata. Cykliści polewali się szampanem i unosili rowery w górę, najcenniejszy jednak był widok ich twarzy. Zadowolenie pomieszane z satysfakcją i czystym, niczym niezmieszanym szczęściem. Brawo dla nich!


Jeśli chodzi zaś o samo miejsce, to ciężko opisać coś, co jest tak piękne i wszechobejmujące jednocześnie. Piękne i bezkresne, wybrzeże i horyzont. Najlepiej pojechać tam, usiąść gdzieś na skarpie i po prostu patrzeć, przed siebie, na fale omiatające skały, na ptaki kołujące po niebie, na samotną latarnię morską, na błękit i jego odcienie.

Zapraszam na relację fotograficzną, która chociaż trochę przybliży bezkres tego miejsca i jeszcze bardziej zapraszam do odwiedzenia osobiście !#landsend #cornwall #ilovecornwall #visitcornwall #blue

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie