• Cataleya Art

Kilve Beach, Somerset, England

Zaktualizowano: 29 maj 2019
Kilve Beach is one of the beaches on the Jurassic coast, located in Somerset, between Bridgwater and Minehead, in the Quantock Hills, specifically in its northern part. Quantock Hills is a massif of hills and forests covering an area of ​​98.42 km2. The Quantock Hills area has been covered by the Area of ​​Outstanding Natural Beauty and it certainly is. But not about Quantock Hills now, but about the beautiful rocky beach of Kilve Beach.
Kilve Beach is famous for the fact that among the stones or boulders you can find fossils - traces of life of organisms preserved in rocks. But let's start from the beginning. When stopping at a nearby parking lot (the exact location is a post code TA5 1EG) even though you can not see a piece of the sea - it is already getting very beautiful thanks to the stream and the surrounding greenery.Walking along the road we pass the remains of a red brick retort, built in 1924, when it was discovered that the slate found in the rocks was rich in oil. (down left) The sign (down right) goes on, and then the mass of stones and the horizon appear.
This horizon always charms me wherever I am, let it be by the sea.

The water is not here blue or turquoise,

but the whole thing makes a very nice impression.
First of all, if we can find these fossils, which is not at all difficult. For me, such a stone is not an ordinary stone, it is something special, something that has lasted for hundreds of years and now shows us a piece of its history. I belong to this type of people who can admire even a stone, because if you think about it - for a moment I participate in his life and he repays me that I can look back and see what a tiny piece of the world once reflected in it looked like.
The blue of the water can be seen in the rock crevices emerging at low tide,

forming very small water holes.

The whole is amazing with the sky, maybe this is how it looks.
The landscape is complemented by cliffs surrounding the beach with perfectly marked layers,

full of all shades of brown, yellow, orange and gray.
Best of all, if you manage to get in such a time when there are not too many tourists. I was in early spring and the weather hit me excellent (read - it was just the sun and nothing more needed).

#beach #beachphotography #cliffs #beautifulbritain #dicoverbritain #travel #travelphotography #kilvebeach #quantockhills #nature #naturephotography


 

Kilve Beach to jedna z plaż jurajskiego wybrzeża, mieści się w hrabstwie Somerset, między Bridgwater a Minehead, na terenie Quantock Hills, a konkretnie w jego północnej części. Quantock Hills to masyw wzgórz i lasów zajmujący obszar 98,42 km2. Teren Quantock Hills został objęty strefą Area of Outstanding Natural Beauty i z całą pewnością taki jest. Ale nie o Quantock Hills teraz mowa, a o przepięknej plaży kamienistej Kilve Beach.


Kilve Beach słynie z tego, że pośród kamieni czy głazów znaleźć można skamieniałości - zachowane w skałach ślady życia organizmów. Ale zacznijmy od początku. Zatrzymując się na pobliskim parkingu, (dokładna lokalizacja, tutejszy post code TA5 1EG) mimo, że nie widać jeszcze ani kawałeczka morza - już robi się bardzo pięknie za sprawą strumyka i otaczającej go zieleni. Idąc wzdłuż usypanej drogi mijamy pozostałości retorty z czerwonej cegły, zbudowanej w 1924 r, kiedy odkryto, że łupek znaleziony w skałach był bogaty w ropę. Dalej kieruje nas znak, a potem oczom ukazuje się masa kamieni i horyzont.


Ten horyzont zawsze mnie urzeka, gdziekolwiek bym nie była, oby to było nad morzem. Woda wprawdzie nie jest tu błękitna, czy turkusowa, ale całość robi bardzo fajne wrażenie. Przede wszystkim jeśli uda nam się znaleźć owe skamieniałości, co nie jest wcale trudne. Dla mnie taki kamień, nie jest zwykłym kamieniem, jest czymś wyjątkowym, czymś, co przetrwało setki lat i teraz ukazuje nam kawałek swojej historii. Należę do tego typu ludzi, którzy potrafią zachwycić się nawet kamieniem, bo jakby się tak zastanowić - przez moment uczestniczę w jego życiu a on odwdzięcza mi się tym, że mogę spojrzeć wstecz i zobaczyć jak wyglądał kiedyś maleńki kawałek świata w nim odbity.


Błękit wody dostrzec można w szczelinach skalnych wyłaniających się podczas odpływu, tworzących bardzo małe oczka wodne. Całość niesamowicie komponuje się z niebem, może własnie tak ma to wszystko wyglądać.

Krajobrazu tego dopełniają skały okalające plażę z idealnie odznaczającymi się warstwami, pełne wszystkich odcieni brązu, żółci, pomarańczy czy szarości.


Najfajniej, jeśli uda Wam się trafić w taką porę, gdy nie będzie za dużo turystów. Ja byłam wczesną wiosną i pogoda trafiła mi się wyśmienita (czytaj - było po prostu słońce i niczego więcej nie potrzeba).#kilvebeach #beach #somerset #quantockhills #beautifulengland

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie