• Cataleya Art

Just one step !

Aktualizacja: 10 maj 2020

No matter how you do something,

you swim, cycle

you climb, train even at home,

it's important that you do something at all.

Some people experience suffering, fall into accidents, and yet they get up, try, take steps forward. You can hear about them everywhere, in newspaper articles, in short stories on social media, you can read somewhere on the internet.


Some people experience suffering and never rise.


There are also those who, experiencing suffering, most often mental, struggle with themselves, their psyche, their lives. They can't find themselves, they are searching for something all their lives, without really knowing what. They search for themselves and feel unsatisfied all the time. They can't shape their lives as they would like because they don't really know what they want.


Can you get out of this closed circle and just break up? The answer is one - Everything can be done! People who have had a really hard time will succeed, and you will succeed. If not this way, then another, even if it was to be hard to go, it will work. Even if you are alone, there is no reason not to try for yourself.


So no matter how many steps you take, even if it is one step, it can be the most important step in your life!Nieważne jak coś robisz,

pływasz, jeździsz rowerem,

wspinasz się, ćwiczysz chociażby w domu,

ważne, że w ogóle coś robisz.


Niektórzy ludzie doświadczają cierpienia, ulegają wypadkom, a mimo to się podnoszą, próbują, stawiają kroki do przodu. Można o nich usłyszeć wszędzie, w artykułach gazet, w krótkich historiach w mediach społecznościowych, można przeczytać gdzieś w internecie.


Niektórzy ludzie doświadczają cierpienia i nie podnoszą się nigdy.


Są też tacy, którzy doświadczając cierpienia, najczęściej psychicznego, borykają się z samym sobą, swoją psychiką, swoim życiem. Nie potrafią się odnaleźć, całe życie czegoś szukają, nie wiedząc tak naprawdę czego. Szukają samego siebie i cały czas czują niedosyt. Nie potrafią ułożyć sobie życia tak, jakby chcieli, bo tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą.


Czy da się wyjść z tego zamkniętego koła i się po prostu przełamać ? Odpowiedź jest jedna - Wszystko się da ! Udało się ludziom, którzy mieli naprawdę ciężko, uda się i Tobie. Jeśli nie tą drogą to inną, choćby miała ona być ciężka do przejścia to się uda. Jeśli nawet jesteś sam, to nie powód, żeby się nie starać, dla samego siebie.


Tak więc nieważne ile zrobisz kroków do przodu, choćby to miał być jeden krok, może to być najważniejszy krok w Twoim życiu!


#cataleyaart #onestep #jedenkrok #bebrave #odwaga #thoughts #myśli

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram