• Cataleya Art

just be, in that one moment, nowhere else


'You have to acknowledge as your own what happens to you in life - only then do you belong to yourself'

Anne-Wilson Schaef

Take a cup of coffee, sit back, look ahead and think about these words ... I wrote them down because they speak to me in some way. I decided that it is worth writing them down, it is worth analyzing. One sentence, and it can influence human life, its perception. It's good to think sometimes ... especially now, when the autumn weather can be said to be conducive to such thoughts. It doesn't have to be a rainy aura, it can be the most beautiful sunny day with sunflowers in the distance in the neighbor's garden.


I have such moments that I disappear. I do not show up, I do not write ... I am a bit away .. I think a lot then ... I try to plan a lot, I would like to plan a lot. Sometimes things will work, sometimes nothing will work. In all this "life" you can't help but be with yourself, you can't turn off thinking because it will always come back in some way. Sometimes it is easy to succumb to discouragement, to some strange aura that can overwhelm the human mind. It is easier to remain in it than to break out of it. It is easier to analyze over and over again what we have experienced, what happened to us, than to accept it and go further. It is easier to choose the known paths, because the known seems safer. But is this our way of deceiving ourselves? Do we belong to ourselves when we do not allow ourselves to live fully?


Today the sky is clear and has a warm shade of blue, it was supposed to rain all day and be cloudy, and the sun came out. The sun is beautiful in its simplicity because it gives shape and colors to everything.


If we don't accept what has happened to us and let it either stay with us or just go away, we will always be incomplete, we will always be missing something. Always the shape of our life will be somehow defective, we will always miss something that we will not be able to name ...


Take a cup of coffee in your hand, sit back, stare straight ahead and just be, in that one moment, nowhere else.
"Musisz uznawać za swoje to, co przydarza ci się w życiu - tylko wtedy należysz do samej siebie"

Anne-Wilson Schaef

Weź kubek kawy, usiądź wygodnie, zapatrz się przed siebie i pomyśl nad tymi słowami... Zapisałam je, bo do mnie przemawiają w jakiś sposób. Uznałam, że warto je zapisać, warto przeanalizować. Jedno zdanie, a może wpłynąć na ludzkie życie, na jego postrzeganie. Warto się zamyślić czasem... zwłaszcza teraz, kiedy jesienna aura można powiedzieć sprzyja na takie przemyślenia. Nie musi to być deszczowa aura, może to być najpiękniejszy słoneczny dzień z majaczącymi gdzieś w oddali słonecznikami w ogrodzie sąsiada.


Mam takie momenty, że znikam. Nie pojawiam się, nie piszę... trochę mnie nie ma.. Dużo wtedy za to rozmyślam... dużo próbuję planować, dużo chciałabym zaplanować. Czasem coś wyjdzie, czasem nic nie wyjdzie. W całym tym "życiu" nie można nie być z samym sobą, nie można wyłączyć myślenia, bo ono zawsze wróci w jakiś sposób. Czasem łatwo poddać się zniechęceniu, jakiejś takiej dziwnej aurze, która potrafi opanować umysł człowieka. Łatwiej w niej trwać, niż z niej się wyrwać. Łatwiej analizować wciąż i wciąż, co przeżyliśmy, co nas spotkało, niż to zaakceptować i pójść dalej. Łatwiej wybierać znane drogi, bo to, co znane wydaje się bezpieczniejsze. Ale czy w ten sposób nie oszukujemy samych siebie? Czy należymy do samych siebie, kiedy nie pozwalamy sobie na pełne życie?


Dziś niebo jest jasne i posiada ciepły odcień błękitu, miało padać cały dzień i być pochmurnie, a wyszło słońce. Słońce jest piękne w swojej prostocie, bo nadaje wszystkiemu kształt i barwy.


Jeśli nie zaakceptujemy tego, co się nam przytrafiło i nie pozwolimy temu albo w nas zostać albo po prostu odejść, zawsze będziemy niekompletni, zawsze będzie nam czegoś brakować. Zawsze kształt naszego życia będzie jakiś wybrakowany, zawsze będziemy tęsknić a czymś, czego nie będziemy potrafili nazwać...


Weź kubek kawy w ręce, usiądź wygodnie, zapatrz się przed siebie i po prostu bądź, w tej jednej, jedynej chwili, nigdzie więcej.
5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram