• Cataleya Art

Freedon FRIDAY - weekly collection of motivational stepsIn today's world it is hard to say that we are really free. There are many things that limit us from every side. We are limited by law, material matters, obligations that we must perform, people who want something from us and demand something. We are limited by our own suffering, often our past and future, our imagination. The list goes on.'It was suffering that taught me mindfulness. In moments of suffering, when the future is too terrifying to think about it and the past is too painful to ponder it, I have learned to pay attention to what is now.'


Julia CameronWe forget all this, we rush forward and in a sense we get lost somewhere along the way. Overwhelmed by the sheer volume of matters and responsibilities, we forget to stop sometimes and try to re-evaluate what is good for us and what is harmful.

Freedom is not only restrictions, freedom is our perception of the world, it is adapting to the current situation in such a way that it does not limit us.'The time has come for changes. For new challenges. To awaken hope for the future.

Because even in apparent emptiness there are new possibilities.

The choice is at your fingertips.

Daily.

Everything depends on you.'


Chris OrwigMaybe it sounds a bit contradictory. How not to limit yourself living in a world full of restrictions? In fact, the question is what will we consider as a limitation and what challenge to overcome? Things can take on a completely different meaning if we name them appropriately.

Freedom is perceiving the world and oneself, it is not wondering what would be just moving forward. It is today that you can discover the freedom that you have within you and the world gives you. If you decide to start - keep looking for it, it will come out to meet you.

Good luck and see you tomorrow!


#freedom #friday #motivation #inspiration #steps #obstacle #challenge

W dzisiejszym świecie ciężko powiedzieć, że jesteśmy tak naprawdę wolni. Ogranicza nas z każdej strony bardo wiele spraw. Ogranicza nas prawo, sprawy materialne, obowiązki, które musimy wykonać, ludzie, którzy coś od nas chcą, czegoś wymagają. Ogranicza nas nasze własne cierpienie, często nasza przeszłość i przyszłość, nasza wyobraźnia. Lista jest długa."To właśnie cierpienie nauczyło mnie uważności. W momentach cierpienia, gdy przyszłość jest zbyt przerażająca, by o niej myśleć, a przeszłość zbyt bolesna, by ją rozpamiętywać, nauczyłam się zwracać uwagę na to, co jest teraz."


Julia CameronZapominamy się w tym wszystkim, pędzimy do przodu i w pewnym sensie gubimy się gdzieś po drodze. Zawaleni natłokiem spraw i obowiązków.Zapominamy o tym, żeby się czasem zatrzymać i spróbować przewartościować to, co nas służy, a co szkodzi.

Wolność to nie tylko ograniczenia, wolność to nasze postrzeganie świata, to dopasowanie się do zastanej sytuacji w taki sposób, aby nas nie ograniczała."Nadszedł czas na zmiany. Na nowe wyzwania. Na rozbudzenie nadziei na przyszłość.

Bo przecież nawet w pozornej pustce kryją się nowe możliwości.

Możliwość wyboru jest na wyciągnięcie ręki.

Codziennie.

Wszystko zależy od ciebie"


Chris OrwigMoże to brzmi trochę sprzecznie. Jak się nie ograniczać żyjąc w świecie pełnym ograniczeń? Tak naprawdę należy postawić sobie pytanie, co uznamy za ograniczenie, a co za wyzwanie do pokonania? Rzeczy mogą nabrać zupełnie innego znaczenia, jeśli odpowiednio je nazwiemy.

Wolność to postrzeganie świata i samego siebie, to nie zastanawianie się, co by było tylko ruszenie do przodu. To właśnie dziś możesz odkryć wolność jaką masz w sobie i jaką daje ci świat. Jeśli zdecydujesz się zacząć - nie przestawaj jej szukać, ona wyjdzie ci na spotkanie.

Powodzenia i do jutra !


#wolność #piątek #motywacja #inspiracja #wyzwanie #krok

22 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram