• Cataleya Art

Find your place on earth

Aktualizacja: 3 dni temu


'My soul is from elsewhere, I’m sure of that, and I intend to end up there.'

Rumi

I write this post with a meadow of yellow flowers in front of me. There is something attractive, magical, something that is hard to describe in words. Is it the colour or the nature that is simply beautiful in itself. There are places in this world that cannot be described in words, they cannot be fully photographed. Some places are there to feel them. Nature is to be with her, just to be - just as it is.


Today I appreciate it very much. It was largely influenced by holidays spent in the countryside, in childhood. Today I miss it very much. Maybe that's why this yellow meadow is so mesmerizing in its simplicity.


I spent my childhood in one of the charming Polish villages. My place in the world was a wooden house and next to a wooden barn and full of paths among green fields and meadows. Although I had to help and work, I liked to spend time there. Even as a little girl I used to travel with my grandfather in the field. I could take my toys with me and do what I wanted to do. Thanks to this, I remember the old days, ways of working on the land and these are the best memories.

I loved wandering the surrounding roads, trod by me many times. The world seemed limitless to me. The greenery seemed unlimited to me. I could lie on the footbridge over the river for hours and do nothing, just be. I could look at the stars for hours, look for constellations, and that was all that mattered.


Today I appreciate this time even more, today the smell of cut grass, the silence of the morning and every shade of green allows me to move back into the past for a moment. Today, nature reminds me that my soul belongs to the world and only there I can find myself.

My soul is green, the smell of water, the wind moving the branches of trees, the rays of the setting sun, the chill of the night and the glow of the stars. My soul is the horizon. My soul is infinite.

And where is your soul?

"Moja dusza jest wszędzie. Jestem tego pewny i zamierzam tam skończyć"

Rumi

(tłum. własne)
Piszę ten post mając przed sobą łąkę żółtych kwiatów. Jest w niej coś przyciągającego, magicznego, coś - co ciężko opisać słowami. Czy to ten kolor, czy natura, która sama w sobie jest po prostu piękna. Są na tym świecie miejsca, których nie da się opisać słowami, nie da się w pełni sfotografować. Niektóre miejsca są po to, aby je poczuć. Natura jest po to, żeby z nią obcować, po prostu być - tak jak ona po prostu jest.


Dziś bardzo to doceniam. Duży wpływ na to miały wakacje spędzane na wsi, w dzieciństwie. Dziś bardzo mi tego brakuje. Może właśnie dlatego ta żółta łąka jest taka hipnotyzująca w swojej prostocie.


Dzieciństwo spędziłam w jednej z urokliwych polskich wsi. Moim miejscem na świecie był drewniany domek a obok drewniana stodoła i pełno ścieżek wśród zielonych pól i łąk. Mimo, że trzeba było pomagać i pracować, lubiłam spędzać tam czas. Już jako mała dziewczynka jeździłam z dziadkiem pracować w polu. Mogłam brać ze sobą zabawki i robić to, na co miałam ochotę. Pamiętam dzięki temu dawne czasy, sposoby pracy na roli i są to najlepsze wspomnienia.

Uwielbiałam szwendać się po okolicznych drogach, wydeptanych przeze mnie wielokrotnie. Świat wydawał mi się nieograniczony. Zieleń wydawała mi się nieograniczona. Mogłam leżeć na kładce nad rzeką godzinami i nie robić nic, po prostu być. Mogłam godzinami patrzeć w gwizdy, szukać konstelacji i tylko to się wtedy liczyło.


Dziś jeszcze bardziej doceniam ten czas, dziś zapach skoszonej trawy, cisza poranka i każdy odcień zieleni pozwala mi na chwilę przenieść się w przeszłość. Dziś natura przypomina mi, że moja dusza należy do świata i tylko tam mogę się odnaleźć.

Moja dusza to zieleń, zapach wody, wiatr poruszający konarami drzew, promienie zachodzącego słońca, chłód nocy i blask gwiazd. Moja dusza to horyzont. Moja dusza jest nieskończona.

A gdzie jest Twoja dusza ?
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram