• Cataleya Art

Exceed the limits of your soul

Aktualizacja: 8 maj 2020

Admit being yourself ... to be weak, sad, lost. Admit to myself and others that I'm afraid, I'm afraid to live. I am afraid to live fully ...

I disappeared for a moment, disappeared for myself and tried to deal with myself, understand, still not understanding a little bit of the world, not understanding my experiences and myself between all this. Yes, it's me - telling her truth, whatever it may be, it's my own truth and I'm not afraid of it.


I have read somewhere recently two simple words - CROSS BORDERS and for the first time I looked at them differently. I wrote so many times about crossing borders, broadening horizons, giving meaning to life, but did I really understand that? Did I understand that to cross the border - you have to cross it in yourself, overcome your fears and awaken your passions? Crossing the border is not enough to go somewhere, do something, you have to feel it in yourself and start to follow it. It's not enough to do it once or twice, it doesn't matter yet. Yes - it is very important to start anything, but you will not cross your physical borders without first crossing your own - the limits of your soul. This is followed by changes, the nightmare of conformists and those lost, scared and hidden inside their souls.


I know the world to the extent that I was able to know it when I had no influence on it.

I know the world as much as I allowed myself to get to know it.

I know the world so much that I know how much is still to be known each day ...Przyznać się do bycia sobą... do bycia słabym, smutnym, zagubionym. Przyznać się przed sobą i przed innymi, do tego, że się boję, boję się żyć. Boję się żyć w pełni...

Znikłam na moment, znikłam dla samej siebie i starałam się ze sobą rozprawić, zrozumieć, nadal nie rozumiejąc trochę świata, nie rozumiejąc moich doświadczeń i siebie pomiędzy tym wszystkim. Tak to ja - mówiąca swoją prawdę, jakakolwiek by ona nie była, jest to moja własna prawda i nie boję się jej.


Przeczytałam gdzieś ostatnio dwa proste słowa - PRZEKRACZAJ GRANICE i pierwszy raz spojrzałam na nie inaczej. Bardzo wiele razy pisałam o przekraczaniu granic, o poszerzaniu horyzontów, nadawaniu znaczenia życiu, ale czy tak naprawdę to rozumiałam ? Czy rozumiałam, że aby przekroczyć granicę - trzeba przekroczyć ją w samym sobie, pokonać swoje lęki i obudzić do życia swoje pasje ? Przekroczyć granicę nie wystarczy gdzieś pójść, coś zrobić, trzeba to poczuć w samym sobie i zacząć za tym podążać. Nie wystarczy zrobić tego raz czy dwa, to się jeszcze nie liczy. Owszem - jest to bardzo ważne, aby cokolwiek zacząć, ale nie przekroczy się fizycznych granic nie przekraczając najpierw swoich własnych - granic swojej duszy. Za tym idą zmiany, zmora konformistów oraz tych zagubionych, przestraszonych i schowanych w swoich wnętrzach dusz.


Znam świat na tyle - na ile dane mi było go poznać, kiedy jeszcze nie miałam na to wpływu.

Znam świat na tyle - na ile pozwoliłam sobie go poznać.

Znam świat na tyle, że wiem jak wiele jest jeszcze do poznania, każdego dnia...


#world #horizon #life #crossborders #beyourself #świat #horyzont #życie #przekraczajgranice #bądźsobą

12 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram