• Cataleya Art

Enchanted in a poem...


'Your absence pervaded me, like a thread of a needle. I'm putting her color in everything I touch' W.S. Merwin
We used to study poems at school in the humanities, we interpreted them. We had a ready diagram of how to do it, ready guidelines, only that - each row was different. One could point the narrator to whom the poem and its main outline were directed, but it was still only a general characteristic. How to describe something that can't be said, how to describe feelings ... and yet poems are an area of ​​art that succeeds. Good writers can in a few words penetrate into the human interior and move in the unknown corners of the human soul ... And you don't need interpretation to feel it, it is not necessary. I think that each of us once experienced something like this, both through poems, images and photos. Each of us has once found a spell ... Art is spells, inscrutable feelings, sensitivity. Do not be afraid of giving up, it can unleash in us the unknown layers of our possibilities :)
"Twoja nieobecność przeniknęła mnie na wskroś, jak nić igielne ucho. Wplatam jej kolor we wszystko, czegokolwiek dotknę." W.S. Merwin

Kiedyś w szkole na zajęciach humanistycznych przerabialiśmy wiersze, interpretowaliśmy je. Mieliśmy gotowy schemat jak to robić, gotowe wytyczne, tylko, że - każdy wiersz był inny. Można było wskazać narratora, do kogo kierowany jest wiersz i jego główny zarys, ale nadal była to tylko ogólna charakterystyka. Jak opisać coś, czego nie można wypowiedzieć, jak opisać uczucia... a jednak wiersze to taka dziedzina sztuki, której się to udaje. Dobrzy pisarze potrafią w kilku słowach przeniknąć do ludzkiego wnętrza i poruszyć w nim nieznane zakamarki ludzkiej duszy... I nie trzeba interpretacji, żeby to poczuć, nie jest ona konieczna. Myślę, że każdy z nas kiedyś chociaż raz czegoś takiego doświadczył, zarówno poprzez wiersze, czy obrazy i zdjęcia. Każdy z nas chociaż raz zastał zaklęty... Sztuka to zaklęcia, nieodgadnione uczucia, wrażliwość. Nie bójmy się jej poddawać, może ona wyzwolić w nas nieznane pokłady naszych możliwości :)

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram