• Cataleya Art

Do much more !

"Question: What would I do if i did not have to do it perfectly?

Answer: Much more than I do.'


Julia Cameron
In my opinion, in terms of understanding the perfection, people are divided into two types: some people who want to do everything perfectly, even if sometimes it is not necessary and they have problems distinguishing when they should let go; others are those who do not care to do something perfectly - they just enjoy what they do. Personally, I am in favor of the latter category, because people who belong to it do more, live more, gain more, even if they set a goal to collect happiness.

If you are in between, this is a good time to consider whether exaggeration is worth wasting time. We do not have to be perfect and this is the most beautiful thing in life. We can be true for it, with all our imperfections.

Thanks to this our life is more real!

 

"Pytanie: Co bym zrobił/zrobiła, gdybym nie musiał/musiała robić wszystkiego perfekcyjnie?

Odpowiedź: Dużo więcej niż robisz"


Julia CameronMoim zdaniem w kwestii rozumienia perfekcji ludzie dzielą się na dwa typy: jedni to ci, którzy chcą robić wszystko perfekcyjnie, nawet jeśli czasem nie jest to zupełnie potrzebne i mają problemy z rozróżnieniem kiedy powinni odpuścić; drudzy natomiast to ci, którzy nie przejmują się, aby robić coś perfekcyjnie - po prostu cieszą się tym co robią. Osobiście opowiadam się za tą drugą kategorią, bo ludzie do niej należący robią więcej, przeżywają więcej, zdobywają więcej, nawet jeśli za cel postawili sobie kolekcjonowanie szczęścia.

Jeśli jesteś pomiędzy, to jest to dobry moment na zastanowienie się, czy przesada jest warta marnowania czasu. Nie musimy być idealni i to jest w życiu najpiękniejsze. Możemy za to być prawdziwi, ze wszystkimi naszymi niedoskonałościami.

Dzięki temu nasze życie jest bardziej prawdziwe !
#cataleyaart #quotes #bereal #leavemore #domore

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie