• Cataleya Art

Dance between sadness and laughter ...

And so what,

that you dream

so what,

that the moments are fleeting

that every spoken word

will pass away somewhere

so what?


Life is dreams

unnamed sometimes

These are moments

which you can touch

which affect time

words

fragrant

palpable

...

Cataleya Art


Life is really a dance between sadness and laughter ... it's finding yourself every day. It is finding yourself at every moment, the past and the one that is before us. Above all, life is finding oneself in the current moment, in the one that lasts now. It is worth to touch these moments, experience them. They will subside, it's inevitable, but it's worth having memories, because they will stay and revive what's beautiful in us ...

 

Taniec między smutkiem, a śmiechem ...


I co z tego,

że marzysz

co z tego,

że chwile są ulotne

że każde wypowiedziane słowo

uleci gdzieś

co z tego?


Życie to marzenia

bezimienne czasem

to chwile

które można dotknąć

które dotykają czas

to słowa

pachnące

namacalne

...

Cataleya Art


Życie to tak naprawdę taniec między smutkiem, a śmiechem... to odnajdywanie siebie każdego dnia. To odnajdywanie siebie w każdej chwili, tej minionej i tej, która przed nami. Przede wszystkim jednak, życie to odnajdywanie siebie w chwili bieżącej, w tej, która trwa teraz. Warto więc dotykać te chwile, przeżywać je. One ulecą, to nieuniknione, ale warto mieć wspomnienia, bo one pozostaną i ożywią to, co w nas piękne...


#poetry #cataleyaart #pinchofpoetry #words #poem #dandelion #life

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie