• Cataleya Art

Creative TUESDAY - weekly collection of motivational steps
Creative, revealing, exciting - this can be Tuesday.


It can be a sudden breakthrough or a slow awakening - whatever your day is - will not be lost.


Being creative is being ingenious, and creativity is a combination of everything outside, with ourselves, and placing it in the present.

What if you tried to create something today? I can't give you an answer, you have to search for it within yourself. Let it be anything, paint a picture, write a poem, go to the top of the mountain at sunrise and take a picture of a picturesque landscape, sew something, bake a cake. There are many possibilities and you will find all in yourself. Don't do something that doesn't appeal to you, don't copy the ideas of others. Do something you always wanted to do, but you didn't have the time or courage.

Do not hesitate, do not complicate, try to do the first thing that comes to your mind. The first thought tends to be the best, the one that we most desire.

What is all this for? To open the door that has not been opened for a long time and let a little light into this space that we closed long ago or whose closing was caused by some circumstances that appear in our lives. This is the door to our creativity, to who we would like to be. This is the door to our self, to our desires, dreams, expectations, lost somewhere along the way. This is the door through which we get into the world of our inner child - the artist and let him finally appear in our lives.


No matter how old you are, there is always time to do what you've always dreamed of. That's why you can try it from something small. One small change initiates another. We want to do something else, we will feel better. A forgotten and omitted world will open before us. We will discover new opportunities and awaken your creativity.

See you tomorrow !


#motivation #becreative #tuesday #steps #action #inspiration


Kreatywny, odkrywczy, pasjonujący - taki może być właśnie wtorek.


Może być nagłym przełomem albo powolnym przebudzeniem - czymkolwiek będzie twój dzień - nie będzie stracony.


Bycie kreatywnym to bycie twórczym, a twórczość to połączenie wszystkiego tego co na zewnątrz, z nami samymi i umieszczenie tego w teraźniejszości.

Co jeśli spróbowałbyś dziś coś stworzyć? Nie mogę dać ci odpowiedzi, musisz jej poszukać w sobie, w swoim wnętrzu. Niech to będzie cokolwiek, namaluj obraz, napisz wiersz, wejdź na górę o wschodzie słońca i zrób zdjęcie malowniczego pejzażu, uszyj coś, upiecz ciasto. Możliwości jest wiele i wszystkie odnajdziesz w sobie. Nie rób czegoś, co do ciebie nie przemawia, nie kopiuj pomysłów innych. Zrób coś, co zawsze chciałeś zrobić, ale nie miałeś na to czasu ani odwagi.

Nie zastanawiaj się, nie komplikuj, postaraj się zrobić pierwszą rzecz, jaka przyjdzie ci na myśl. Pierwsza myśl bywa zazwyczaj najlepsza, to ta, której najbardziej pragniemy.

Po co to wszystko? Po to, żeby otworzyć w sobie często dawno nie otwierane drzwi i wpuścić nieco światła do tej przestrzeni, którą zamknęliśmy kiedyś dawno temu albo której zamknięcie wywołały jakieś okoliczności pojawiające się w naszym życiu. To drzwi do naszej kreatywności, do tego, kim chcielibyśmy być. To drzwi do naszego ja, do naszych pragnień, marzeń, oczekiwań, zatraconych gdzieś po drodze. To drzwi poprzez które dostaniemy się do świata naszego wewnętrznego dziecka - artysty i pozwolimy mu w końcu zaistnieć w naszym życiu.


Nie ważne ile masz lat, zawsze jest czas, by robić to, o czym się zawsze marzyło. Dlatego spróbować możesz od czegoś małego. Jedna mała zmiana zapoczątkowuje kolejną. Zapragniemy zrobić coś jeszcze, poczujemy się lepiej. Otworzy się przed nami świat zapomniany, pominięty. Odkryjemy nowe możliwości i rozbudzimy swoją kreatywność.


Widzimy się jutro !#motywacja #bądźkreatywny #inspiracja #akcja #krokdoprzodu

12 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram