• Cataleya Art

Clean up your life

"Do not let life, like a desk, be cleaned up at times

and set everything up completely differently? "

J. L. Wisniewski
It is very good to start from the space around, from everything that surrounds us. I mean mainly all kinds of objects, needed or not, and by the way, consider the issue - are we really needed so much :)

We don't really need many things that we have. They only clutter our surroundings, and thus our world and then ourselves - make us feel overwhelmed by all this. In addition to determining what we need, and what doesn't come the stage of cleaning.

Even if we are 'buried' in a pile of things that we have to re-arrange - it's not a reason to worry :)

We can do it :)

And if we last to the end - it will be only the prize :)

We will feel 'lighter' and our surroundings more beautiful. And who knows - maybe by the way we will inspire new changes, new ideas and inspirations ...

I think it's worth checking out? :)


#life #chenges #inspirations #ideas"Czy życia, jak biurka, nie powinno się czasami uprzątnąć

i poustawiać wszystkiego zupełnie inaczej?"

J. L. Wiśniewski


Bardzo dobrze jest zacząć od przestrzeni wokół, od tego wszystkiego, co nas otacza. Mam tu na myśli głównie wszelkiego rodzaju przedmioty, potrzebne czy też nie i przy okazji rozpatrzyć kwestię tego - czy właściwie są nam tak bardzo potrzebne :) Tak naprawdę nie potrzebujemy bardzo wielu rzeczy, które posiadamy. Zagracają tylko one nasze otoczenie, a co za tym idzie nasz świat i potem nas samych - sprawiają, że czujemy się przytłoczeni tym wszystkim. Poza kwestią ustalenia co potrzebujemy, a czego nie przychodzi etap sprzątania. Jeśli nawet jesteśmy 'zakopani' w stercie rzeczy, które musimy od nowa ułożyć - to nie powód do zmartwienia :) Damy radę :) A jeśli dotrwamy do końca - to będzie dopiero nagroda :) Poczujemy się 'lżejsi', a nasze otoczenie piękniejsze. A kto wie - może przy okazji natchniemy się do nowych zmian, nowych pomysłów i inspiracji... Chyba warto sprawdzić? :)


#życie #zmiany #inspiracje #pomysły

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram