• Cataleya Art

Brave THURSDAY - weekly collection of motivational steps
'Everything always boils down to one thing: drill deep enough

and you will reach the rocky ground of truth,

although it can turn out to be very hard'.


May SartonI read it once or heard this sentence:

- we are stronger than our fears

I have to add one more important element to this

- provided that we realize this.In fact, the lives of many of us are defined by matters that do not really exist, these are our fears and doubts. As a rule, we create them ourselves in our imagination or exaggerate. They cover us what we should really notice, they hide the truth about who we are and what we can be.

Being brave is a self-confidence that is a process which we must surrender to be able to regain full happiness.. It is following your thoughts, digging into your true self, free from doubts and fears. It's taking the first step and not turning back. It will come face to face with its own fear and will still go on.'Dad told me not to look at all stairs, but the first step when entering the lighthouse. And then she slowly climbed up.

- This way you will always meet challenges that seem too great to you at first. Then you will succeed.

Reduce the world, be more precise, do not think about the long night ahead, but about the next moment.

"You must reach the end of the road to be able to see it completely.'


Nina George 'Book of Dreams'

In this way, you will travel the path to regaining yourself, learn to live the way you always wanted to live. You will develop a life you can be proud of.

However, do not expect changes right away, you can fall into the trap. Focus on one step, every step up, until at some point you realize that the path is beautiful, it gives you joy. You will find yourself in it.

Tomorrow is another day, another stairs to overcome!


#inspiration #becreative #brave #thursday #mativation #onestepforward

"Wszystko zawsze sprowadza się do jednego: drąż odpowiednio głęboko,

a dotrzesz do skalnego podłoża prawdy,

choć może się ono okazać bardzo twarde"


May SartonPrzeczytałam gdzieś kiedyś albo usłyszałam to zdanie:

- jesteśmy silniejsi od swoich lęków

muszę dodać do tego jeszcze jeden ważny element

-pod warunkiem, że zdamy sobie z tego sprawę.


Tak naprawdę życie bardzo wielu z nas definiują sprawy, które tak naprawdę nie istnieją, są to nasze lęki i obawy. Z reguły sami je sobie stwarzamy w naszej wyobraźni albo wyolbrzymiamy. Zasłaniają nam one to, co naprawdę powinniśmy zauważać, zasłaniają nam prawdę o tym, kim jesteśmy i jacy możemy być.


Bycie odważnym to świadome zawierzenie samemu sobie, to pewien proces, któremu musimy się poddać, aby móc odzyskać pełnię szczęścia. To podążanie za swoimi myślami, to dokopywanie się do swojego prawdziwego ja, wolnego od lęków i obaw. To zrobienie pierwszego kroku i nie zawrócenie z drogi. To stanie twarzą w twarz z własnym strachem i mimo to pójście dalej."Tata powiedział mi, żebym wchodząc do latarni morskiej nigdy nie patrzyła na wszystkie schody, tylko na pierwszy stopień. A potem powoli pięła się w górę.

- W ten sposób zawsze sprostasz wyzwaniom, które na początku wydają ci się zbyt wielkie. Wtedy wszystko ci się uda.

Zmniejsz świat, bądź bardziej precyzyjna, nie myśl o rozciągającej się przed tobą długiej nocy, tylko o kolejnym momencie.

- Musisz dojść do końca drogi, żeby móc w całości ją zobaczyć."


Nina George "Księga snów"W ten sposób przemierzysz drogę do odzyskania samego siebie, nauczysz się żyć tak, jak zawsze chciałeś żyć. Wypracujesz sobie takie życie, z jakiego będziesz mógł być dumny.

Nie oczekuj jednak zmian od razu, możesz przez to wpaść w pułapkę. Skup się na jednym kroku, na każdym schodku w górę, aż w pewnym momencie zdasz sobie sprawę, że to sama droga jest piękna, daje ci radość. Odnajdziesz się w niej.Jutro jest kolejny dzień, kolejne schody do pokonania !


#inspiracja #czwartek #motywacja #bądźkreatywny #odwaga #codzinniejedenkrok

14 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram