• Cataleya Art

bottomless moment

Our lives are moments, quiet, timid, in love, remembered, hurried, crying, poetic, silent, unnamed, unwanted, met by accident, loud, screaming in despair, delightful, dreamy, indescribable, underestimated, beautiful ...

However, they all pass, they are states of our consciousness, and consciousness is our emotional states, in some part ... Is it possible to make a moment stay with us for longer? or forever? So beloved, that we could enjoy it longer. Is it possible to live something endlessly?

In my opinion, everything can be done! You can afford anything, even to be happy.

I've always thought that life is not just black and white, right or left. I always thought that there was an exit, even a way through the thicket.


As the artists of Męskie Granie (Polish singers group) sing - I wish myslef and you - that we could afford - to overcome ourselves, our weaknesses, step forward - every day one step, for moments without a bottom ...


Nasze życie to momenty, ciche, nieśmiałe czasem, zakochane, rozpamiętywane, pospieszne, zapłakane, poetyckie, milczące, nienazwane, niechciane, spotkane przypadkiem, głośne, krzyczące z rozpaczy, zachwycające, rozmarzone, nieopisane, niedoceniane, piękne...


Jednak one wszystkie mijają, są stanami naszej świadomości, a świadomość to nasze stany emocjonalne, po części... Czy można sprawić, żeby jakiś moment został z nami na dłużej? albo na zawsze ? Taki ukochany, żebyśmy mogli cieszyć się nim dłużej. Czy można przeżywać coś bez końca ?

Moim zdaniem można wszystko ! Można pozwolić sobie na wszystko, nawet na bycie szczęśliwym.

Zawsze uważałam, że życie to nie tylko czarny i biały, w prawo albo w lewo. Zawsze uważałam, że jest jakieś wyjście, chociażby droga przez gąszcz.


Jak to śpiewają artyści Męskiego Grania - życzę sobie i Wam - by nas było stać - na pokonywanie samego siebie, swoich słabości, na krok do przodu - codziennie jeden krok, na momenty bez dna...


#life #liveauthentic #explore #moments #cataleyaart #bottomlessmoments

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram