• Cataleya Art

Bookworms

Today it will be about pure, unforced, straight from the heart - love of reading, or more precisely - love of books.The last book I read was Wendy Welch's 'The Little Bookstore of Big Stone Gap '. I admit that at the beginning it was hard for me to get through it, but I endured it. And what did I discover? I discovered that I am not crazy at all :) And that's because you can love books truly and it doesn't have to be anything strange. Yes, it may be a little bit in its own way, but only for those who do not share their passion for reading so readily. In fact, each of us has their own quirks, but I think they make us unique. We should think about ourselves in this way :)


As usual with my reading, I wrote some quotes to myself. Words are too valuable for me to just leave them between the pages of a book, close it and forget it after some time. So I will say in the words of the author:

'Books are more than just words on paper. They designate important elements in our journey through life. ' 'Books are not only ideals trapped in covers, but also artifacts, milestones on a journey through life.'


Books are not just a way to spend time, detachment from reality, to awaken the imagination. Some books have a more significant impact on us, leaving something in our memory. Often it is a germinating seed that grows somewhere in us and affects our actions and causes changes in our lives. Often these are impulses for change that we could not find in ourselves. Often, it can be one sentence from the whole book, which will become our life motto.


Books are a mystery you will discover in combination with yourself. When you work out a story and draw conclusions that can give direction to your life. So let's read, because that's how we can find ourselves ...

'We read books and tell stories to find each other.'

Wendy Welch


Dziś będzie o czystej, niczym niewymuszonej, prosto z serca - miłości do czytania, a ściślej mówiąc - miłości do książek.


Ostatnią książką, jaką przeczytałam była "Księgarenka w Big Stone Gap" Wendy Welch. Przyznam, że na początku ciężko było mi przez nią przebrnąć, ale wytrzymałam. I co odkryłam? Odkryłam, że wcale nie jestem wariatką :) A to dlatego, bo książki można kochać prawdziwie i wcale nie musi być w tym nic dziwnego. Owszem, może na swój sposób trochę jest, ale tylko dla tych, którzy nie podzielają tak ochoczo pasji do czytania.

Tak naprawdę każdy z nas ma swoje dziwactwa, ale chyba własnie one powodują, że jesteśmy wyjątkowi. Tak też o sobie powinniśmy myśleć :)


Jak to zwykle z moim czytaniem bywa, wypisałam sobie kilka cytatów. Słowa są dla mnie zbyt cenne, żeby je tak po prostu zostawić pomiędzy kartami książki, zamknąć i po jakimś czasie zapomnieć. Powiem więc słowami autorki:"Książki to coś więcej, niż tylko słowa na papierze.

Wyznaczają one istotne elementy w naszej podróży przez życie"


"Książki nie są jedynie ideałami uwięzionymi w okładkach, ale także artefaktami, kamieniami milowymi w podróży przez życie".

Wendy WelchKsiążki nie są tylko sposobem na spędzenie czasu, oderwaniem się od rzeczywistości, rozbudzeniem wyobraźni. Niektóre książki wywierają na nas bardziej znaczący wpływ, zostawiając coś w naszej pamięci. Często jest to kiełkujące ziarenko, które rozrasta się gdzieś w nas i wpływa na nasze działania i wywołuje zmiany w naszym życiu. Często są to impulsy do zmiany, których nie potrafiliśmy w sobie odnaleźć. Często także, może być to jedno zdanie z całej książki, które stanie się naszym mottem życiowym.


Książki są tajemnicą, którą odkryjesz w połączeniu z samym sobą. Kiedy przepracujesz daną historię i wyciągniesz z niej takie wnioski, które mogą nadać kierunek Twojemu życiu.

Czytajmy więc, bo tak możemy odnaleźć samych siebie..."Czytamy książki i opowiadamy historie, aby odnajdywać się nawzajem."

Wendy Welch
#cataleyaart #books #bookworm #read #words #life #journey #książki #moleksiążkowe #czytaj #słowa #życie #podróż

11 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram