• Cataleya.

We have challenges !

All our livea are obstacles, difficulties, longing for what they used to be ... We are always chasing something, we are worried about something or someone ... Where are we between all of this? Where is our personal happiness between all this, such ordinary human happiness? How much will we be chasing? Will it ever be able to stop? A very wise person once said: "We have no problems, we have challenges."

This person is Martyna Wojciechowska, a woman who has gone through a lot of life and maybe thanks to this she understood what it means to be happy. She didn't give in to life blows but pushed forward. Thanks to her character, stubbornness and humbleness, she gained peaks, not only the real ones but, above all, her own private peaks of happiness. Thanks to that her advice is so valuable because it comes from the heart ... and soul ...

Every problem can be a challenge, every problem can be overcome, each obstacle can be bypassed by another route, there is always another way ... there are always other doors, and if not this there is a window ...

 

Całe nasze życie to przeszkody, trudności, nostalgia za tym, co kiedyś... Cały czas gonimy za czymś, martwimy się o coś albo o kogoś...

A gdzie pomiędzy tym wszystkim jesteśmy my?

Gdzie pomiędzy tym wszystkim jest nasze osobiste szczęście, takie zwyczajne ludzkie szczęście? Ile będziemy jeszcze tak gonić? Czy kiedyś uda się przestać ?

Bardzo mądra osoba powiedziała kiedyś: "My nie mamy problemów. My mamy wyzwania." Ta osoba to Martyna Wojciechowska, kobieta - która przeszła w życiu wiele i być może dzięki temu zrozumiała na czym polega bycie szczęśliwym. Nie poddawała się życiowym ciosom tylko parła naprzód. Dzięki swojemu charakterowi, uporowi i pokorze zdobywała szczyty, nie tylko te prawdziwe ale przede wszystkim swoje własne, prywatne szczyty szczęścia. Dzięki temu jej rady są tak wartościowe, bo pochodzą z serca... i duszy...

Każdy problem może być wyzwaniem, każdy problem może być do pokonania, każdą przeszkodę można obejść inną drogą, zawsze jest inna droga... zawsze są inne drzwi, a jeśli nie to jest okno...

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie