• Cataleya.

Don't lose control !

For everyone,

who ever had a moment of weakness.

It will not hurt forever,

so do not lose control.

Life is not only good advice, sometimes there is simply no strength, no matter how to hear these councils. Sometimes it is so bad (very often only in our head) that there is no sense to be seen from anywhere. We often have enough of ourselves, in our skin, we would like to leave everything and leave, wherever, to escape - from ourselves, from the life we ​​have. And in this way, we lose control ... And really, as in the case of a knee-high, it will beat and stop :)

I used to ride on roller skates, or rather I learned :) I got on the street in my neighborhood, I fell on my face and so I ran my face on the surface. Then I had a large scar on my cheek and I was worried that there would be a trace. There is no trace left, only a memory that I no longer fear is left. Sometimes it's just bad and that's it! It always passes - provided that we don't lose control over ourselves and we will not give up whatever it is. Let us have the courage to be weak ... but only for a moment, one minute we can lean over each other and then to work! :)

Strength is in each of us :)

 

Dla każdego,

kto kiedykolwiek miał chwilę słabości.

Nie będzie boleć wiecznie,

więc nie trać kontroli.

Życie to nie tylko same dobre rady, czasem po prostu nie ma siły, chociażby tych rad już słuchać. Czasem bywa tak źle ( bardzo często tylko w naszej głowie ), że znikąd nie widać sensu. Bardzo często mamy dość samego siebie, w swojej skórze, chcielibyśmy zostawić wszystko i wyjechać, gdziekolwiek, uciec - od siebie, od życia, które posiadamy. I w taki sposób tracimy kontrolę... A tak naprawdę, jak w przypadku obitego kolana, poboli i przestanie :)

Kiedyś jeździłam na rolkach, a raczej uczyłam się :) Rozpędziłam się na ulicy na moim osiedlu, upadłam na twarz i tak przejechałam twarzą po nawierzchni. Miałam potem dużego strupa na policzku i martwiłam się, że zostanie ślad. Ślad nie został, pozostało tylko wspomnienie, którego się już nie boję.

Czasem po prostu jest źle i tyle ! Zawsze mija - pod warunkiem, że nie stracimy nad sobą panowania i nie poddamy się temu, cokolwiek by to było. Miejmy odwagę być słabi... ale tylko chwilę, jedną malutką chwilkę możemy się nad sobą poużalać a potem do roboty ! :)

Siła jest w każdym z nas :)

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie