• Cataleya.

give more than necessary

'Real life requires a constant flow, an outlet of emotion, in the opposite case - it dies. To live truly, you have to give yourself more than just what is necessary. Let it be 10% extra.'

C.Orwig

We learn life all our lives - I don't remember where I read it or heard it. Every day, however, I realize that this is true. We will never be wise enough, never ultimately understand life ... it is so surprising and fascinating at the same time that it is sometimes easy to get lost in it. It carries with it breathtaking moments as well as sadness. And gathering all this can sometimes overwhelm us. Life is not only taking, yes, collecting beautiful moments is very valuable, but how much more valuable is giving someone such moments. It is, in a sense, a balance, balance between the playfulies of life and ourselves. And unfortunately there is no ideal way to find a golden mean ... one thing is certain - we will find it in ourselves, in our feelings for others, compassion, humility and faith... And of course in our heart :)

 

"Prawdziwe życie wymaga ciągłego przepływu, ujścia emocji, w przeciwnym razie - umiera. Aby prawdziwie żyć, trzeba dawać z siebie więcej niż tylko to, co konieczne. Niech to będzie 10 % extra."

C. Orwig

Życia uczymy się całe życie - nie pamiętam już gdzie to przeczytałam czy też usłyszałam. Każdego dnia uświadamiam sobie jednak, że to prawda. Nigdy nie będziemy dostatecznie mądrzy, nigdy ostatecznie nie zrozumiemy życia... jest ono tak zaskakujące i fascynujące jednocześnie, że czasem łatwo się w nim pogubić. Niesie za sobą zapierające dech w piersiach chwile, jak też i smutek. I gromadzenie tego wszystkiego może nas czasem już przytłaczać. Życie to nie tylko branie, owszem gromadzenie pięknych chwil jest bardzo wartościowe, ale o ileż wartościowsze jest dawanie komuś takich chwil. To w pewnym sensie balans, równowaga, pomiędzy igraszkami życia a nami samymi. I niestety nie ma idealnego sposobu na znalezienie złotego środka... jedno jest pewne - odnajdziemy go w nas samych, w naszych uczuciach do innych, współczuciu, pokorze i wierze... A no i oczywiście w naszym sercu :)

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie