• Cataleya.

Enchanted in a poem...

'Your absence pervaded me, like a thread of a needle. I'm putting her color in everything I touch' W.S. Merwin

We used to study poems at school in the humanities, we interpreted them. We had a ready diagram of how to do it, ready guidelines, only that - each row was different. One could point the narrator to whom the poem and its main outline were directed, but it was still only a general characteristic. How to describe something that can't be said, how to describe feelings ... and yet poems are an area of ​​art that succeeds. Good writers can in a few words penetrate into the human interior and move in the unknown corners of the human soul ... And you don't need interpretation to feel it, it is not necessary. I think that each of us once experienced something like this, both through poems, images and photos. Each of us has once found a spell ... Art is spells, inscrutable feelings, sensitivity. Do not be afraid of giving up, it can unleash in us the unknown layers of our possibilities :)

 

"Twoja nieobecność przeniknęła mnie na wskroś, jak nić igielne ucho. Wplatam jej kolor we wszystko, czegokolwiek dotknę." W.S. Merwin

Kiedyś w szkole na zajęciach humanistycznych przerabialiśmy wiersze, interpretowaliśmy je. Mieliśmy gotowy schemat jak to robić, gotowe wytyczne, tylko, że - każdy wiersz był inny. Można było wskazać narratora, do kogo kierowany jest wiersz i jego główny zarys, ale nadal była to tylko ogólna charakterystyka. Jak opisać coś, czego nie można wypowiedzieć, jak opisać uczucia... a jednak wiersze to taka dziedzina sztuki, której się to udaje. Dobrzy pisarze potrafią w kilku słowach przeniknąć do ludzkiego wnętrza i poruszyć w nim nieznane zakamarki ludzkiej duszy... I nie trzeba interpretacji, żeby to poczuć, nie jest ona konieczna. Myślę, że każdy z nas kiedyś chociaż raz czegoś takiego doświadczył, zarówno poprzez wiersze, czy obrazy i zdjęcia. Każdy z nas chociaż raz zastał zaklęty... Sztuka to zaklęcia, nieodgadnione uczucia, wrażliwość. Nie bójmy się jej poddawać, może ona wyzwolić w nas nieznane pokłady naszych możliwości :)

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie