• Cataleya.

I'm everything I need

You can't find peace avoiding life, you can't find yourself avoiding life, you can't find life without a bit of madness.

Do you sometimes have such moments that you have the feeling you can do everything, that nothing can disturb your happiness, that life is open to you and everything is possible ... then this moment passes and you don't know what to do. ... You would like it to last indefinitely, because only then you are able to function, otherwise you plunge into darkness, senselessness, mental disorder ...

And you are sticking to the point when a sign appears... it can be anything ... heard somewhere phrase, fragment of the song, watched movie, met people and conversations with them ... usually these are simple words and that's how they speak the most. Such words reach deeply into the deepest recesses of our soul and (maybe it will not sound professionally :)) magic happens :) and we wake up from this numbness. Then it is the best time for us to grasp this feeling and cling to it. Nobody else will do it for You.

As the Maya Angelou photographer once said: ' As long as you live, until you fall off the chosen path, until the heat and passion for your beloved occupancy expires, as long as you have the will and ideas to imagine where you want to do

- You will achieve your goals'.

 

Nie można odnaleźć spokoju unikając życia, nie można odnaleźć siebie unikając życia, nie można odnaleźć życia bez odrobiny szaleństwa.

Czy też macie czasami takie momenty, że macie wrażenie, że możecie wszystko, że nic nie jest w stanie zaburzyć waszego szczęścia, że życie stoi przed Wami otworem i wszystko jest możliwe... a potem ta chwila mija a Ty nie wiesz co robić... Chciałbyś, aby trwała bez końca, bo tylko wtedy jesteś w stanie funkcjonować, w przeciwnym razie pogrążasz się w ciemności, bezsensowności, bezładzie myślowym...

I tkwisz tak do momentu, kiedy nie pojawi się jakiś znak... może to być cokolwiek... usłyszana gdzieś fraza myślowa, fragment piosenki, obejrzany film, spotkani ludzie i rozmowy z nimi... zazwyczaj są to proste słowa i takie właśnie przemawiają najbardziej. Takie słowa docierają najgłębiej, do najgłębszych zakamarków naszej duszy i (może to nie zabrzmi profesjonalnie :)) dzieje się magia :) i budzimy się z tego odrętwienia. Wtedy jest dla nas najlepszy czas na uchwycenie się tego uczucia i trzymanie się go kurczowo. Nikt inny jak my sami tego za nas nie zrobi.

Jak powiedziała kiedyś fotograf Maya Angelou: "Póki starczy życia, póki nie zejdziesz z obranej ścieżki,

póki nie wygaśnie w Tobie żar i pasja dla ukochanego zajęcia, póki będziesz mieć chęci i pomysły,

by wyobrażać sobie siebie samego tam, dokąd chciałbyś dotrzeć

- póty będziesz osiągał swoje cele."

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie