• Cataleya.

Freedom !

'Freedom for me is waking up in the morning and going to sleep at night, and between doing exactly what I want to do'

Bob Dylan

You can not change your life forcefully, make you feel sense just like that. However, you can try to change your thinking, attitude to the world, but above all to yourself. However, it should be remembered that this is a process, nothing will happen within a strictly defined time frame. The need for patience, listening to wise people and probably the most faith - that in the end we will succeed, that we will stop feeling lost and find the right place for ourselves.

They say that what you are looking for - also looks for you...

 

"Wolność to dla mnie wstawanie rano i chodzenie spać w nocy, a pomiędzy robienie wyłącznie tego na co JA mam ochotę"

Bob Dylan

Nie można na siłę zmienić życia, sprawić, by poczuć sens ot tak. Można jednak próbować zmienić myślenie, nastawienie do świata, ale przede wszystkim do samego siebie. Należy jednak pamiętać, że jest to proces, nic nie stanie się w ściśle określonych ramach czasowych. Potrzeba cierpliwości, słuchania mądrych ludzi i chyba najwięcej wiary - że w końcu nam się uda, że przestaniemy czuć się zagubieni i odnajdziemy dla siebie właściwe miejsce.

Mówią, że to czego szukasz - szuka także Ciebie...

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie