• Cataleya.

What if ? / A co jeśli ?

And what if ... forget all the wisdoms of the world that we know and look for our own ... those that define us.

And what if ... to look for inspiration in the world around us, not just the Internet - only real - go out and just literally look for inspiration!

I can say, that I belong to a generation, that's the name - before the internet :). And recently, I realized that I probably forgot a bit how it isn't to use the Internet, not to see photos in it and not to absorb the mass of information every day. And yet we did manage without it. I had to go to the reading room if I needed to find out something. I remember the silence from there ... and respect for books, and hence - the knowledge contained in them. Somehow I miss this respect today. Maybe I don't necessarily mean that I don't see it, because yes, I often find artists who are great at what they do on the internet. Maybe I treat it more subjectively, maybe today's world makes us feel lost and longing for the serenity of years ago, for authenticity, for the true passion that flowed from us ...

And what if ... let the passion hidden in you and just, so simply - believe in yourself? I think that extraordinary things can happen then ...

What if ...?

 

A co gdyby... zapomnieć o wszystkich mądrościach świata, które znamy i poszukać swoich własnych... takich, które definiują nas samych.

A co gdyby... inspiracji do działania poszukać w otaczającym nas świecie, nie takim internetowym - tylko rzeczywistym - wyjść i po prostu dosłownie poszukać inspiracji !

Można powiedzieć, że należę do pokolenia, że tak je nazwę - sprzed internetu :). I ostatnio uświadomiłam sobie, że chyba trochę zapomniałam jak to jest nie używać internetu, nie oglądać w nim zdjęć i nie przyswajać codziennie natłoku informacji. A przecież kiedyś radziliśmy sobie bez niego. Musiałam chodzić do czytelni jeśli potrzebowałam się czegoś dowiedzieć. Pamiętam stamtąd ciszę... i szacunek do książek, a co za tym idzie - do wiedzy w nich zawartej. Jakoś brakuje mi tego szacunku dziś. Może niekoniecznie chodzi mi o to, że go nie widzę, bo owszem, bardzo często znajduję w internecie artystów, którzy są świetni w tym, co robią. Może bardziej traktuję to subiektywnie, może dzisiejszy świat sprawia, że czujemy się zagubieni i tęsknimy za spokojem sprzed lat, za autentycznością, za prawdziwą pasją, która płynęła z nas samych...

A co gdyby... dopuścić do głosu skrywaną w sobie pasję i po prostu, tak zwyczajnie - uwierzyć w siebie? Myślę, że mogą wtedy wydarzyć się rzeczy nadzwyczajne...

A co gdyby... ?

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie