• Cataleya.

I wish You passion and courage !/ Życzę Wam pasji i odwagi !

If I were to imagine the coming year, I would like it to be a year of passion. As someone once said, "passion is in risk," if we don't give it up completely, we won't gain much. I would also like it to be a year of courage, courage is to believe in yourself, in your abilities, and to bear failures and draw conclusions. I wish to myself and to You not to be afraid to take risks, to take up challenges. Anyone who would like his life to become a fascinating adventure should leave a safe haven in which he finds himself and ... take a chance. It is very difficult, and at the same time very easy :) So do it, every day one step :)

 

Jeśli miałabym wymarzyć sobie nadchodzący rok, to chciałabym, aby był to rok pasji. Jak to kiedyś ktoś powiedział: "pasja jest zawarta w ryzyku", jeśli nie oddamy się jej całkowicie, niewiele zyskamy. Chciałabym też, aby był to rok odwagi, odwaga to wiara w siebie, w swoje możliwości, a także ponoszenie porażek i wyciąganie wniosków. Życzę sobie i Wam, abyśmy nie bali się ryzykować, podejmować wyzwania. Każdy, kto chciałby, aby jego życie stało się fascynującą przygodą powinien opuścić bezpieczną przystań w jakiej się znajduje i ... zaryzykować. To bardzo trudne, a jednocześnie banalnie proste :) Tak więc do dzieła, każdego dnia jeden krok :)

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie