• Cataleya.

I wish You passion and courage !/ Życzę Wam pasji i odwagi !

If I were to imagine the coming year, I would like it to be a year of passion. As someone once said, "passion is in risk," if we don't give it up completely, we won't gain much. I would also like it to be a year of courage, courage is to believe in yourself, in your abilities, and to bear failures and draw conclusions. I wish to myself and to You not to be afraid to take risks, to take up challenges. Anyone who would like his life to become a fascinating adventure should leave a safe haven in which he finds himself and ... take a chance. It is very difficult, and at the same time very easy :) So do it, every day one step :)

Jeśli miałabym wymarzyć sobie nadchodzący rok, to chciałabym, aby był to rok pasji. Jak to kiedyś ktoś powiedział: "pasja jest zawarta w ryzyku", jeśli nie oddamy się jej całkowicie, niewiele zyskamy. Chciałabym też, aby był to rok odwagi, odwaga to wiara w siebie, w swoje możliwości, a także ponoszenie porażek i wyciąganie wniosków. Życzę sobie i Wam, abyśmy nie bali się ryzykować, podejmować wyzwania. Każdy, kto chciałby, aby jego życie stało się fascynującą przygodą powinien opuścić bezpieczną przystań w jakiej się znajduje i ... zaryzykować. To bardzo trudne, a jednocześnie banalnie proste :) Tak więc do dzieła, każdego dnia jeden krok :)

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram