• Cataleya.

No more banalities/ Koniec z banałami

When you run out of courage to continue looking for your path ... read the "The little Breton Bistro" by Nina George. As I usually do, I wrote the most inspiring fragments. Books speak with words and their own words have the greatest power, no reviews or descriptions, words written on the pages of the book ... In a nutshell, this is the story of a woman who noticed the lack of meaning in her life and decided to find it escaping from the current life.

'The life of a woman who decides for herself is not a fairy tale. It's a scream, it's a struggle, it's a daily basis for the ease with which you can fit. I could adjust. Live less safely, do not risk anything, do not lose. (...)'

'Life is not too short. It is too long to waste it on lack of love, lack of laughter and lack of decisions. And it begins when a man for the first time risks something, fails and finds: a failure can be lived. With this knowledge, you can risk everything.'

Some people find it easy to find their own way, others have to look for it a bit, but the conclusion is one - following the right tracks brings only benefits :)

'(...) the end of banality. Everything is to be full of passion, full of life. If someone expects something better after this life, he forgets that this life is the best thing.'

 

Kiedy zabraknie ci odwagi, żeby nadal szukać swojej drogi... przeczytaj "Księżyc nad Bretanią" Niny George. Jak to mam w zwyczaju, wypisałam sobie najbardziej inspirujące fragmenty. Książki przemawiają za pomocą słów i to ich własne słowa mają największą moc, nie recenzje czy opisy, słowa zapisane na kartach książki... W wielkim skrócie jest to historia kobiety, która dostrzegła brak sensu w swoim życiu i postanowiła go odnaleźć uciekając od dotychczasowego życia.

"Życie kobiety, która decyduje sama o sobie, to nie bajka. To krzyk, to walka, to codzienne opieranie się łatwości, z jaką można się dopasować. Mogłam się dopasować. Żyć mniej bezpiecznie, nic nie ryzykować, nie ponosić porażek. (...)."

"Życie nie jest za krótkie. Jest za długie, by trwonić je na brak miłości, brak śmiechu i brak decyzji. I zaczyna się wtedy, gdy człowiek po raz pierwszy coś zaryzykuje, poniesie porażkę i stwierdzi: klęskę można przeżyć. Z taką wiedzą można zaryzykować wszystko."

Niektórym znalezienie własnej drogi przychodzi łatwo, inni muszą jej trochę poszukać, wniosek jest jednak jeden - podążanie właściwymi torami przynosi same korzyści :)

"(...) koniec z banałami. Wszystko ma być pełne namiętności, pełne życia. Jeśli ktoś spodziewa się, że po tym życiu nastąpi coś lepszego, zapomina, że własnie to życie jest czymś najlepszym."

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie