• Cataleya.

If You doubt Your courage, rise above it!/ Jeśli wątpisz w swoją odwagę, wznieś się ponad nią!


"Will you accept me like that?

what am I?

Will you do it?

There will be many good and bad moments.

You can not let them kill you.

I want to live.

We can not understand

why some things meet us, and others do not

What leads to what

What annihilates what

What is the reason for the change of direction

What if I forgive myself?

If I would be sorry

If I could go back in time

I would do anything different

What if all this I did took me here?

What if...

I will not be saved

What if I stayed already?"

Sheryl Strayed 'Wild road'

We are never prepared for what can happen to us ... life is often inscrutable, insolent, sneering, unplanned, amazing, wonderful ... life is often good and bad ... and we are between all of this ... between the fruit of life. The quote above is the dilemmas of the heroine of the novel Cheryl Strayed 'Wild Roa', actually her conclusions, when she tried to find her way, which she lost in the sheer volume of life.

'I did many things in my life and I lived many versions of myself ...

(...) I felt like the most lonely person in the world. Maybe it really was.

And maybe there was nothing wrong with it ...'

Is it because life is sometimes such and not different - does it mean that we have to give up completely? Let it guide us, even if we would like it to be completely different? I think the answer is very simple, the rest is the most difficult ... the hardest is finding your own way and reconciling it with life.

'After I left myself

on the wilderness of grief

I found my own way to leave the forest

I did not know where I was going

before I got there'

If You doubt Your courage, rise above it!

Everything is possible !

 

"Czy przyjmiesz mnie taką

jaka jestem ?

Zrobisz to?

Będzie wiele dobrych i złych chwil.

Nie możesz pozwolić, aby Cię zabiły.

Ja chcę żyć.

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć

czemu pewne rzeczy nas spotykają, a inne nie

Co prowadzi do czego

Co unicestwia co

Co jest powodem zmiany kierunku

A co jeślibym sobie wybaczyła?

Jeśli byłoby mi przykro

Jeśli mogłabym cofnąć się w czasie

Każdą rzecz zrobiłabym inaczej

Co jeśli to wszystko co zrobiłam zaprowadziło mnie tutaj?

Co jeśli...

nie zostanę wybawiona

Co jeśli już zostałam?"

Cheryl Strayed "Dzika droga"

Nigdy nie jesteśmy przygotowani na to, co może nas spotkać... życie bywa często nieodgadnione, zuchwałe, szydercze, niezaplanowane, niesamowite, wspaniałe... życie bywa często i dobre i złe... a my jesteśmy pomiędzy tym wszystkim... pomiędzy igraszkami życia.

Powyższy cytat to rozterki bohaterki powieści Cheryl Strayed "Dzika droga", a właściwie jej wnioski, kiedy starała się odnaleźć swoją drogę, którą zagubiła w natłoku życia.

"Robiłam w życiu wiele rzeczy i żyłam wieloma wersjami siebie...

(...) czułam się jak najbardziej samotna osoba na świecie. Może naprawdę tak było.

I może nie było w tym nic złego... "

Czy dlatego, że życie bywa czasem takie, a nie inne - czy to znaczy, że mamy się jemu całkowicie poddać ? Pozwolić, aby nami kierowało, nawet jeśli chcielibyśmy, aby było całkowicie inne ? Myślę, że sama odpowiedź jest bardzo prosta, najtrudniejsza jest reszta... najtrudniejsze jest odnalezienie swojej własnej drogi i pogodzenie jej z życiem.

"Po tym, jak opuściłam sama siebie

na bezdrożach żalu

Odnalazłam swoją własną drogę opuszczenia lasu

Nie wiedziałam dokąd zmierzam

zanim tam nie dotarłam"

Jeśli wątpisz w swoją odwagę, wznieś się ponad nią !

Wszystko jest możliwe !

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie