• Cataleya.

Keep walking !

'You can look for years where the path is

pure truth

I'm going to tread

I would never want to get to such a place

that I feel that I have come

and stop'

'You have to follow my footsteps

how do you think that you have no chance

(...)

I have one piece of advice

better than a thousand advice.

Do what you believe in!'

Sokol

The truth hidden between the lines,

inspiration hidden under the cloud cover,

words that hit the face like cold raindrops

and a rush of thoughts ... thoughts that arouse dormant minds.

Can not the world speak? For example, using the Sokol climate words :) And why not? Why not listen to something that you probably never listen to? Sometimes the simplest words, the simplest truths are the most beautiful ...

'The whole world is our home to exist!'

 

"Można latami szukać, gdzie jest ścieżka

czysta prawda

ja idę ją wydeptać

nigdy bym nie chciał dojść do takiego miejsca

żebym się poczuł, że doszedłem

i zaprzestać"

"Masz idź po mych śladach

jak myślisz że nie masz szans

(...)

Ja mam jedną radę

lepszą niż tysiąc rad.

Rób to,w co wierzysz !"

Sokół

Prawda ukryta między wierszami,

natchnienie schowane pod pokrywą chmur,

słowa, które uderzają w twarz jak zimne krople deszczu

i natłok myśli... myśli, które budzą uśpione umysły.

Czyż świat nie potrafi przemawiać? Chociażby za pomocą klimatycznych słów Sokoła :) A dlaczego nie? Dlaczego by nie posłuchać czegoś, czego raczej nigdy nie słuchamy ?

Czasem najpiękniejsze są najprostsze słowa, najprostsze prawdy...

"Cały świat jest naszym domem żeby istnieć !"

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie