• Cataleya.

Faith of the poet

Every day

I'm learning

note the time

to see really

imperceptible.

I'm learning

to think

look at everyone

in a different way.

I try

to sculpt

human souls

in the indestructible

part my heart.

I try to find

new

completely unperturbed yet

roads and paths.

I paint with my fingers

colors of rainbow dreams

and at least

now

when I write

I make that

something in me

makes me

feel fulfillment.

 

Każdego dnia

uczę się

zauważać czas

dostrzegać tak naprawdę

niedostrzegalne.

Uczę się myśleć

patrzeć na każdego

w inny sposób.

Staram się

rzeźbić ludzkie dusze

w niezniszczalnej części

mego serca.

Odnajdywać

nowe

zupełnie niewydeptane jeszcze

drogi i ścieżki.

Maluję palcami

kolory tęczowych marzeń

i przynajmniej

teraz

kiedy piszę

sprawiam

że coś we mnie

każe mi

czuć spełnienie.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie