• Cataleya.

What is happiness?

'What is happiness? This silence in the morning, which is ripped only by crowing the rooster, a brisk wind that falls into the room when we open the window. What a pleasure it is to go for a walk and not worry about anything. Walk among the fields of cereals and touch the ears of wheat with your hands. Happiness is an aquamarine sky. And you could say that the sky is blue, but this aquamarine sounds so more dignified, more beautiful.'

'Summer woven from dreams' Gargas Gabriela

Happiness is the smell of cut grass, the smell of earth after rain, the whistling fire in the fireplace, the taste of the morning coffee when you sit on the threshold of an old wooden house.

Happiness is the sound of trees, the horizon in which you can see your thoughts, the absorbing smell of the pages of the book, the touch of cold stones.

Happiness is the images of our memories, the laughter of our beloved ones, it is music that lets us drown out sadness.

Happiness is traveling, it is following an unknown path, words are heard somewhere - words that change us forever.

And what does happiness mean to you? :)

 

"Czym jest szczęście? Tą ciszą o poranku, którą rozdziera jedynie pianie koguta, rześkim wiatrem, który wpada do pokoju, kiedy otworzymy okno. Jaka to przyjemność wyjść na spacer i niczym się nie martwić. Chodzić wśród łanów zbóż i dotykać kłosów pszenicy rękoma. Szczęście to niebo o kolorze akwamarynu. I można by powiedzieć, że niebo jest błękitne, ale ten akwamaryn brzmi tak dostojniej, piękniej."

"Lato utkane z marzeń" Gargas Gabriela

Szczęście to zapach skoszonej trawy, zapach ziemi po deszczu, świszczący ogień w kominku, smak porannej kawy kiedy siedzisz na progu starego drewnianego domu.

Szczęście to szum drzew, to horyzont, w którym można dostrzec swoje myśli, to pochłaniający zapach kartek książki, to dotyk zimnych kamieni.

Szczęście to obrazy naszych wspomnień, śmiech najbliższych, to muzyka pozwalająca zagłuszyć smutek. Szczęście to podróże, to podążanie nieznaną ścieżką, to słowa usłyszane gdzieś - słowa, które odmieniają nas na zawsze.

A co dla Ciebie znaczy szczęście? :)

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie