• Cataleya.

The world is in the hands of those who don't lack courage!

'- I can't, "she said without opening her eyes.

I didn't look at the horizon. I know it's around me,

but I didn't look at him ...

- Open your eyes and look!

(...) - You are here. Try to feel that you are in this place,

and everything that surrounds you changes you,

just like you, you change everything around you.

- You must live the present: here and now (...)

And stare at the horizon ... (...)

- The world is in the hands of those who do not lack courage,

to fulfill your dreams.

Everyone has a talent. Everyone has a gift. '

Paulo Coelho 'The Valkyries'

Words have magical power, they can change our view of the world. That's why I think it's worth saving important words for us. Maybe it is a balanity, but in my opinion the world speaks to us. If we look carefully and listen, words can reach us addressed only to us - as if we needed them. Maybe just the words I chose, they will reach you :)

And when it comes to the horizon - for everyone it can mean something else, everyone can interpret the metaphor of the horizon in their own way. For me horizon is a challenge to cross it daily, expand and look boldly ahead.

 

"- Nie mogę - powiedziała nie otwierając oczu.

Nie patrzyłam na horyzont. Wiem, że jest wokół mnie,

ale mu się nie przyglądałam..

- Otwórz więc oczy i popatrz !

(...)

- Jesteś tu. Postaraj się poczuć, że jesteś w tym miejscu,

a wszystko, co cię otacza, zmienia cię,

podobnie jak ty zmieniasz wszystko wokół siebie.

- Musisz żyć teraźniejszością : tu i teraz (...)

I wpatrywać się w horyzont... (...)

- Świat znajduje się w rękach tych, którym nie brak odwagi,

żeby spełniać swoje marzenia.

Każdy ma jakiś talent. Każdy ma jakiś dar."

Paulo Coelho "Walkirie"

Słowa mają magiczną moc, potrafią odmienić nasze spojrzenie na świat. Dlatego uważam, że warto zapisywać ważne dla nas słowa. Może to banał, ale moim zdaniem świat do nas przemawia. Jeśli będziemy uważnie patrzeć i słuchać, mogą dotrzeć do nas słowa skierowane tylko do nas - jakbyśmy ich akurat potrzebowali. Może akurat słowa, które wybrałam, dotrą właśnie do Was :)

A jeśli chodzi o horyzont - dla każdego może znaczyć coś innego, każdy może metaforę horyzontu interpretować na swój własny sposób. Dla mnie horyzont to wyzwanie, aby przekraczać go codziennie, poszerzać i patrzeć odważnie przed siebie...

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie