• Cataleya.

It's Your ROAD !

'Look for order in chaos. Harmony in dissonance.

The most valuable occasions are hidden among the greatest difficulties'

Albert Einstein

The art of being a photographer is a very winding road, but it does not mean that it isn't for passing :) Look for what is not obvious. Note the details. Close your eyes and listen to the surroundings. Sometimes what is seemingly invisible can be seen closing your eyes. Sometimes, what is seemingly ugly, it will seem beautiful if we look from a different perspective. Don't avoid difficulties, so as not to miss something precious ...

And how You do it depends on You, it's your WAY.

Good luck! :)

 

"Szukaj porządku w chaosie. Harmonii w dysonansie.

Najcenniejsze okazje kryją się pośród największych trudności"

Albert Einstein

Sztuka bycia fotografem to bardzo kręta droga, ale nie znaczy, że nie jest do przejścia :)

Szukaj tego, co nieoczywiste. Zauważaj detale. Zamknij oczy i wsłuchaj się w otoczenie. Czasem to, co pozornie niewidoczne, można ujrzeć zamykając oczy. Czasem to, co pozornie brzydkie, wyda się piękne jeśli spojrzymy z innej perspektywy. Nie omijaj trudności, żeby nie ominąć czegoś cennego...

A jak to zrobisz, zależy od Ciebie, to Twoja DROGA.

Powodzenia ! :)

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie