• Cataleya.

"Amelie" - an orange - colored movie

'Amelie" (fr. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain) directed by Jean-Pierre Jeunet is a film about a girl who, being lonely in her childhood, tries to find herself in adult life. Parenting, lack of contact with peers meant that she didn't lose her delight over the world around her, in a sense - she didn't stop being a child, but rather - didn't get rid of what was childish. On the day when she finds an old box with memories hidden by someone, she decides to find the owner from the past and thus help others to see the beauty of the world and thus find meaning in life that they once lost.

Amelia invites us to her unconventional world, one can say that in a sense it's unique. It infects us with its sensitivity and delight over seemingly meaningless moments. And all this is happening in such a climatic and beautiful Paris :)

It doesn't matter if we had a childhood similar to the heroine, or in our case it was quite the opposite. It doesn't matter if we are courageous or shy, or for some reason we like to collect stones. Everyone will find in this world a particle that will somehow wake him up or wake up from the lethargy of everyday life.

I highly recommend this orange-colored film, because it is real, can be said unblemished by today's ubiquitous technology and focused on the most important things. Nothing distracts our attention, and even focuses it on one thing - appreciating the world, its beauty, people around us and our quirks - which make us really special :)

And finally a quote from a film that stuck in my memory and I would like to pass it on;)

'Without you

today's emotions

would be the scurf

of yesterday's.'

Hipolito

Claude Monet 'Water Lilies'

 

'Amelia' (fr. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain) w reżyserii Jean-Pierre Jeuneta to film opowiadający o dziewczynie, która będąc samotna w dzieciństwie, próbuje odnaleźć się w dorosłym życiu. Wychowywanie przez rodziców, brak kontaktu z rówieśnikami sprawiły, że nie straciła ona zachwytu nad otaczającym ją światem, w pewnym sensie - nie przestała być dzieckiem, a raczej - nie wyzbyła się tego co dziecięce. W dniu, kiedy odnajduje ukryte przez kogoś stare pudełko z wspomnieniami, postanawia odnaleźć właściciela sprzed lat a tym samym pomagać innym ujrzeć piękno świata, a co za tym idzie, odnaleźć w życiu sens, który kiedyś zagubili.

Amelia zaprasza nas do swojego nietuzinkowego świata, można powiedzieć, że w pewnym sensie wyjątkowego. Zaraża nas swoją wrażliwością i zachwytem nad pozornie nic nie znaczącymi momentami. A to wszystko dzieje się w tak klimatycznym i pięknym Paryżu :)

Nieważne, czy mieliśmy dzieciństwo podobne do bohaterki, czy w naszym przypadku było zupełnie odwrotnie. Nieważne czy jesteśmy odważni, czy nieśmiali, czy z niewiadomego powodu lubimy zbierać kamienie. Każdy znajdzie w tym świecie jakąś cząstkę, która go w jakiś sposób obudzi lub też wybudzi z letargu codzienności.

Bardzo polecam ten film w kolorze pomarańczy, bo jest prawdziwy, można powiedzieć nieskalany dzisiejszą wszechobecną technologią i skupiony na rzeczach najważniejszych. Nic zbędnego nie rozprasza naszej uwagi, a wręcz skupia ją na jednym - docenieniu świata, jego piękna, ludzi wokół i naszych dziwactw - które sprawiają, że tak naprawdę jesteśmy wyjątkowi :)

A na koniec cytat z filmu, który utkwił mi w pamięci i chciałabym przekazać go dalej ;)

"Bez ciebie

dzisiejsze wzruszenia

byłyby tylko

martwym naskórkiem

dawnych uniesień."

Hipolito

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie