• Cataleya.

Lavender girls :) Claire Cook

'The Wildwater walking club' Claire Cook on the one hand, it is a very light and pleasant literature, and on the other hand a very practical guide to the human psyche or ways of dealing with one's own weaknesses. Sometimes the simplest truths are the most important - what we have is usually enough to make us happy. Provided that we realize this.

The author, on the example of physical training, proves that this is the perfect way to find yourself ... every work on your own body teaches us patience and humility, because you have to wait for results sometimes :) but nothing is impossible :)

'Now I've seen that the hardest part of any training is putting shoes in. Then you had to put one foot on the other, regardless of the circumstances - whether you were happy or sad. I took the first step because I wanted to look better. I wanted clothes to be better on me. But I quickly understood that walking does not help me to satisfy my vanity, but to achieve a mental balance. Walking always helped.'

'We do not choose life, it chooses us. We also have no influence on how much happiness and sadness will affect us. You have to put up with it and move on. It is true that we do not choose our own life, but we decide what we will do with the happiness and sadness that we are destined for.'

Regardless of what situation we are in ... let's put on our shoes, let's open the window, let the sun shine over our face, clean up the dust depositing in our soul, let's say out loud what we think, do not be afraid to dream ...

 

"Lawendowe dziewczyny" (eng 'The Wildwater walking club' ) Claire Cook to z jednej strony bardzo lekka i przyjemna literatura, a z drugiej bardzo praktyczny przewodnik po ludzkiej psychice czyli sposobach radzenia sobie z własnymi słabościami.

Czasem najprostsze prawdy są najważniejsze - to, co mamy, zwykle wystarcza do tego, byśmy byli szczęśliwi. Pod warunkiem, że zdamy sobie z tego sprawę.

Autorka na przykładzie treningu fizycznego udowadnia, że jest to idealna droga do odnalezienia siebie... każda praca nad własnym ciałem uczy nas cierpliwości i pokory, bo na rezultaty trzeba czasem trochę poczekać :) ale nie ma rzeczy niemożliwych :)

"Teraz widziałam, że najtrudniejszą częścią jakiegokolwiek treningu jest włożenie butów. Potem trzeba było tylko stawiać jedną stopę za drugą, niezależnie od okoliczności - niezależnie od tego, czy było się szczęśliwym czy smutnym. Pierwszy krok zrobiłam, ponieważ chciałam lepiej wyglądać. Chciałam, żeby ubrania lepiej na mnie leżały. Ale szybko zrozumiałam, że chodzenie nie pomaga mi w zaspokojeniu próżności, ale osiągnięciu równowagi psychicznej. Chodzenie zawsze pomagało".

"Nie wybieramy sobie życia, to ono wybiera nas. Nie mamy też wpływu na to, ile przypadnie nam w udziale szczęścia, a ile smutku. Trzeba się z tym pogodzić i iść dalej.

To prawda, że nie wybieramy sobie życia, ale decydujemy, co zrobimy ze szczęściem i smutkiem, które są nam przeznaczone".

Niezależnie od tego w jakiej jesteśmy sytuacji... włóżmy buty, otwórzmy okno, pozwólmy by słońce oświetliło nam twarz, sprzątnijmy kurz zalegający naszą duszę, powiedzmy na głos co myślimy, nie bójmy się marzyć...

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie