• Cataleya.

'Zahir' Paulo Coelho

Paulo Coelho generally seems to be a very well known writer, but rather known for the fact that in many circles is rather misunderstood. Why do I start with this opinion? Well, because I think that if we want or try to understand his work, then do not listen to what others say, just make your own opinion. This rule can be used ubiquitously :) Well, since we have already explained this, we can go further :)

So 'Zahir' is a story of a man who, in searching for his missing wife, really reveals the way to finding himself. He discovers the way to understanding the world around him.

I think that the writer himself will best talk about the book in the words I have chosen :)

'Why is it so important to let some things go away. Free yourself from them. Cut off. Close the cycle. Not because of pride, weakness or conceit, but simply because there is no place in your life for anything anymore. Close the door, change the plate, clean the house, dust off the dust. Stop being who you were. Be who you are.'

'You must understand that this is not a game with marked cards. Once we win, once we lose. Do not expect others to pay you back, appreciate your efforts, they will discover your genius, they will reciprocate your love.'

And a few more truths about love :)

'There is neither good nor evil in love,

there is no building or demolition,

there is only movement.'

'Love is a wild force. When we try to tame it, it devours us. When we try to imprison her, she makes us slaves. When we try to understand it, it mixes us in our heads.'

Judge for yourself whether it is worth reading. Paulo Coelho is an exceptional literature and if You listen to it properly - You can find truths directed to You :) It's worth trying :)

 

Paulo Coelho powszechnie wydaje się pisarzem bardzo znanym, a raczej znanym z tego, że w wielu kręgach jest raczej nierozumiany. Dlaczego zaczynam właśnie od takiej opinii? Otóż dlatego, iż uważam, że jeśli chcemy albo postaramy się zrozumieć jego twórczość to nie słuchajmy tego, co mówią inni, tylko wyróbmy sobie swoją własną opinię. Ta zasada zresztą może być stosowana wszechobecnie :) No, to skoro mamy to już wyjaśnione to możemy przejść dalej :)

Tak więc "Zahir" to historia człowieka, który poszukując swojej zaginionej żony, tak naprawdę odkrywa drogę do odnalezienia samego siebie. Odkrywa drogę do zrozumienia otaczającego go świata.

Myślę, że najlepiej opowie o książce sam pisarz w wybranych przeze mnie słowach :)

"Dlaczego tak ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w Twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś."

"Musisz zrozumieć, że to nie jest gra znaczonymi kartami.

Raz wygrywamy, raz przegrywamy.

Nie oczekuj, że inni ci coś zwrócą, docenią twój wysiłek,

odkryją twój geniusz, odwzajemnią twoją miłość."

I jeszcze kilka prawd o miłości :)

"W miłości nie ma ani dobra, ani zła,

nie ma budowania, ani burzenia,

jest tylko ruch"

"Miłość jest dziką siłą.

Kiedy próbujemy ją okiełznać, pożera nas.

Kiedy próbujemy ją uwięzić, czyni z nas niewolników.

Kiedy próbujemy ją zrozumieć, miesza nam w głowach."

Oceńcie sami, czy warto przeczytać. Paulo Coelho to literatura wyjątkowa i jeśli odpowiednio się w nią wsłuchasz - możesz odnaleźć prawdy kierowane właśnie do Ciebie :) Warto spróbować :)

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie